Färre älgolyckor med bättre sikt

Förslag om röjning får pris

MOTOR

Herman Abrahamsson årets Guldälgsstipendium för sitt förslag om att lyfta fram siktröjning på agendan.

Rapporter från Trafikverket visat att en rätt utförd siktröjning får som effekt att viltolyckorna minskar med cirka 25 procent på den aktuella vägsträckan.

Herman Abrahamsson från Guldsmedshyttan, norr om Örebro, har iakttagit hur skogsbruket har genomgått en förändring från att i huvudsak gallra i skogen, till att nu lämna stora kalhyggen efter sig. Men mellan dessa kalhyggen och vägarna lämnas en liten ridå av skog som skymmer ytorna från vägen.

Resultatet blir att viltet betar och uppehåller sig på hyggena och när de sedan förflyttar sig så gör de det genom de täta skogsridåerna längs med hyggena, då är det mycket svårt att hinna upptäcka djuren innan de befinner sig på vägen och det är försent att som förare hinna reagera.

Lämnar träd för att dölja hygget

Herman Abrahamsson föreslår att man arbetar aktivt med att ta bort dessa skogsridåer, vars enda funktion är kosmetisk för att dölja kalhygget från vägen.

Abrahamsson, idag pensionär, inledde sin yrkesverksamma bana som skogvaktare för att sedan arbeta som polis fram till 1990-talet. Han har även varit eftersöksjägare i sitt område.

Trafikverket har tidigare visat på att effekten av en korrekt utförd siktröjning kan reducera olycksfrekvensen på en sträcka med en fjärdedel. I en nyligen publicerad rapport från VTI föreslås att man arbetar med buffertzoner för att minska risken för viltolyckor.

Aftonbladet