Folksam får tillstånd att kartlägga bilister

Fartdårar får dyrare försäkring

MOTOR

Försäkringsbolag tillåts kartlägga hur försäkringstagarna kör.

Särskild utrustning i bilen ska innebära att fartdårarna får betala högre premier.

– I dag utgår premien till stor del från din ålder och din postadress, det är ett ganska trubbigt sätt att mäta hur riskfyllt du kör, säger Maria Krafft, forskningssamordnare på Folksams trafik och miljöavdelning.

Folksam har ansökt om lov att använda sig av speciell utrustning för att mäta bilförares körsätt, hos Datainspektionen. Nu har myndigheten gett beskedet att det är tillåtet så länge försäkringstagarna går med på det. Men det är ett undantag från vad som vanligtvis gäller.

Registrerar fortkörningar

– Utrustningen kommer till exempel att jämföra bilens hastighet med den gällande hastigheten på sträckan. Det innebär att man registrerar uppgifter om lagöverträdelser. Huvudregeln är att bara myndigheter får göra det, säger Martin Brinnen, jurist på Datainspektionen.

Ett villkor för undantaget är att uppgifterna inte får användas till någonting annat än till att beräkna priset för premien. Bolaget får till exempel inte lämna uppgifter till polisen om att en förare kört för fort.

Folksam säger att mätningarna till exempel kan vara gynnsamma för unga män i storstäder, som ofta får en hög premie per automatik, även om de kör skötsamt.

TT