Forskare: Inför 30-gräns i stan

Äldre människor påkörda oftare

MOTOR

Bilar ska inte köra fortare än 30 km i timmen i staden. Denna slutsats gör trafikforskare i Lund.

– Hela staden skulle vinna på lägre hastigheter, samtidigt som nackdelarna är minimala. Under 30 km/tim är dödsrisken nära noll. Vid 50 km/tim är risken för att dö eller skadas allvarligt ca 20 gånger större. Förra året dog 52 personer på gator med hastighetsbegränsning 50 km/tim, säger Andras Varhelyi, trafikforskare vid Lunds Tekniska Högskola.

Rekommendationen gäller i tätortsmiljöer där fotgängare och cyklister samsas med bilar. Då handlar det om långt mer än att sätta upp 30-skyltar - dessa har enligt rapporten ingen större effekt - utan om ett nytt sätt att använda stadens ytor och att anpassa fordonen, så att samspelet mellan olika trafikanter fungerar bättre än idag.

Särskilt känsliga för krockar vid hastigheter över 30 km/tim är personer över 60 år. Tidigare trodde man att skaderisken för fotgängare som krockar med ett fordon var oberoende av den skadades ålder, men så är inte fallet.

– Bilförares benägenhet att väja gentemot cyklister är starkt hastighetsberoende. 70 procent väjer vid 30 km/tim och under. Det finns ingen väjningsplikt för bilförare vid cykelöverfarter, men vid låga hastigheter uppstår de spontant, säger Andras Varhelyi och tillägger:

– Vid låga hastigheter kan man plocka bort de flesta trafiksignaler, då människan är mycket effektivare i samspel med varandra än med styralgoritmer.

Den enda minusposten är att det tar något längre tid att färdas.

– Skillnaderna är dock marginella. Den genomsnittliga reshastigheten i stadskörning är idag ca 25 km/tim. Att topphastigheten sänks på ett antal sträckor där det skulle gå att köra fortare än 30 km/tim påverkar knappt restiden, eftersom man ändå måste sakta in och stanna vid trafiksignaler och vid interaktion med andra trafikanter, säger Christer Hydén.

Aftonbladet