Smygande sjukdom fara när äldre kör

Äldre syns mer i olycksstatistiken

Äldre personer är sällan inblandade i olyckor vid omkörningar. Foto: Kai Rehn.
MOTOR

Äldre personer är mer utsatta i trafiken – olyckor är farligare och dolda sjukdomar kan påverka hur man kör.

Sjukdomar som demens och ögonbesvär kan vara skäl för en läkare att kalla tillbaka körkort, men det görs sällan.

– Man vill inte stöta sig med patienten, säger Stina Stenback, överläkare på Transportstyrelsen.

Två av tre personer över 80 år har giltiga körkort. Av Sveriges knappt 1 800 hundraåringar är 34 ägare till motorfordon i trafik.

Bertil Persson i Malmö är snart 90 år och kör ofta med sin gamla folkvagn från tidigt 70-tal.

– Det blir ett par turer i veckan. Inga längre sträckor och jag tar det så sakteliga, säger han.

Tyvärr syns de äldre också tydligt i olycksstatistiken. Förra året var en fjärdedel av de trafikdödade 65 år eller mer. En viktig orsak är att äldre kroppar är skörare. En olycka där en yngre person blir lindrigt skadad kan vara dödlig för en äldre.

Personer från 65 och uppåt är knappast den farligaste gruppen i trafiken, påpekar Stina Stenback, överläkare på Transportstyrelsen.

– Nej, det är unga män och de som kör påverkade, säger hon.

Olyckor i korsningar

Äldre ställer sällan till olyckor genom dumdristiga omkörningar. Däremot är de förhållandevis ofta inblandade i olyckor i korsningar och vid vänstersväng.

Det naturliga åldrandet medför smygande förändringar som påverkar lämpligheten som förare. Synen försämras, reaktionsförmågan avtar, kroppsrörelserna blir långsammare.

– Det kan i viss mån kompenseras av omdöme och erfarenhet. Många äldre ger också sig själva inskränkningar. Man kör till exempel inte när det är mörkt och man begränsar körsträckorna, säger Stina Stenback.

Körkort återkallas

Men till åldrandet kommer ibland även sjukdomar och medicinering som stör förmågan att fungera i trafiken. Läkare är skyldiga att rapportera patienter som de bedömer inte bör ha körkort. Fler och fler äldre får också körkortet återkallat av medicinska skäl. Förra året hände det 3 088 personer som var 60 år eller mer och i år ser det ut att bli ett par hundra till.

Men siffrorna är ändå låga i relation till antalet sjukdomsdiagnoser. Det kan vara jobbigt för läkaren att anmäla en patient som man har en förtroendefull relation till.

– Man vill inte gärna stöta sig med patienten. Vissa sjukdomstecken, som tidig demens, är också svåra att upptäcka vid ett kort besök, säger Stenback.

Svårt att acceptera

Att inte längre få köra bil kan vara mycket svårt att acceptera. Ett indraget körkort får dessutom olika konsekvenser om man bor i en storstad med utbyggd kollektivtrafik eller i glesbygd och är beroende av bilen.

Stina Stenback tycker att äldre gör klokt i att förbereda sig mentalt på ett liv utan bilkörning.

– Man ska vara medveten om att det kommer en dag då man inte längre ska köra bil. Det är bra om man i förväg har tänkt igenom vad det innebär.

Bertil Persson i Malmö har ingen tanke på att sluta köra när han blir 90, men säger att han å andra sidan är beredd att lägga av direkt när han märker att omdömet och reaktionsförmågan inte hänger med längre. Och skulle hans gamla Volkswagen ta slut blir det ingen ny bil.

– Nej, men då har jag ju min cykel, säger han.

FAKTA

Dags att parkera för gott?

Försämrad syn och sjukdomar som demens, MS, diabetes, epilepsi och stroke kan göra äldre olämpliga som bilförare.

Det kan också läkemedel som sömnmedel, lugnande och antidepressiva medel, neuroleptika, samt medel som är muskelavslappnande eller kraftigt smärtstillande.

Tecken på olämplighet kan vara om föraren gör omotiverade hastighetsvariationer, kör vingligt eller nära mittlinjen, glömmer blinkers eller vindrutetorkare på eller visar ökad irritation mot medtrafikanterna.

Ålder gör kroppen skörare. Förare över 75 år har 2,5 gånger högre risk att skadas eller dödas i trafikolycka än yngre förare.

Källa: Transportstyrelsens informationsbroschyr (TT)

TT