Hälften kör för fort på 40-gator

MOTOR

Chansen att en gångare överlever en påkörning i 50 kilometer i timmen är lika liten som att överleva ett fritt fall från tio meter.

Trots det är hälften av landets bilister inte motiverade att köra 40 där de ska.

STOCKHOLM. En undersökning som trafiksäkerhetsorganisationen NTF och Statens väg- och trafikforskningsinstitut (VTI) gjort på uppdrag av Trafikverket visar att just 40-gränsen är den som folk har svårast att hålla. Hela 47 procent av trafiken kör för fort på gator som har den maxhastigheten, skriver Dagens Nyheter.

För den enskilde bilisten kan skillnaden mellan 40 och 50 tyckas liten. Men för en person som blir påkörd kan den vara skillnaden mellan liv och död.

– Man ska komma ihåg att du egentligen måste ända ner i 30 för att en oskyddad trafikant ska ha en god chans att klara sig, säger Rickard Cosini, kommunikationsansvarig vid NTF.

Att så många begår det lagbrott som det innebär att inte hålla angiven hastighet tror Cosini beror på att man inte förstår riskerna.

– Vid de låga hastigheterna handlar det främst om att man inte förstår riskerna man utsätter andra för, säger han.

Förutom poliskontroller och väglösningar som försvårar fortkörning förespråkar Cosini en satsning på riskförståelse.

– Man borde fokusera främst på unga män där behovet är som störst.

TT