Sms:a bakom ratten ska förbjudas

MOTOR

Att sms:a bakom ratten ökar olycksrisken lika mycket som att köra full.

Riksdagen har nu uppmanat regeringen att som sista EU-land tar fram ett förbud i lag.

STOCKHOLM. Lagförslaget ska, enligt riksdagsbeslutet, förbjuda användning av kommunikationsteknik som tar "betydande uppmärksamhet" från bilkörning. Riksdagen pekar särskilt på riskerna med att sitta bakom ratten och skriva textmeddelanden på mobiltelefonen. Studier visar att att olycksrisken då är 23 gånger högre än normalt, jämförbart med att köra rattfull.

Sverige är det enda av EU:s 27 länder som saknar krav på att använda handsfreeutrustning i bilen.

Regeringen är mot att förbjuda en viss typ av distraktion bakom ratten och menar att det är mer effektivt att skärpa reglerna när det gäller vårdslöshet i trafik. Regeringspartierna pekar också på att en ny lag kan ta fyra år att införa. De valde dock att inte yrka på sitt förslag och oppositionen vann därför utan votering.

"Vår utgångspunkt är att det finns vissa saker, till exempel att sms:a, uppdatera Facebook eller att twittra, som absolut inte ska vara tillåtna samtidigt som man kör bil, och att dessa beteenden bör förbjudas genom lagstiftning. Konstigare än så är det inte", skriver trafikutskottets ordförande, Anders Ygeman (S) i ett pressmeddelande.

TT