Fortsatt nedåt för bilhandeln

MOTOR

Bilhandeln kör med handbromsen i.

Under årets första halvår har försäljningen av nya bilar gått ner med knappt tio procent.

Volvo V70 är Sveriges mest sålda bil

– Vår prognos om 265 000 bilar för helåret ligger fast. Vi tror på ett normalår, säger Bertil Moldén, vd för branschorganisationen Bil Sweden, till TT.

Under årets första sex månader rullade 128 900 nyregistrerade bilar ut på landets vägar – 13 733 färre än samma period i fjol. Nedgången på 9,6 procent förklaras till stor del av att nya regler för miljöbilar från årsskiftet ledde till en köprusch i slutet av 2012.

– Kunder som skulle få bilar under 2013 registrerade dem tidigare, förklarar Moldén.

Men låga räntor, låg inflation och stabila bo- och huspriser gör att Bil Sweden har stor tilltro till nästa halvår.

– Aktiebolaget Sverige mår ju förhållandevis bra. Och lagren på begagnat är nästan tomma, vilket gör att vi vågar tro på att andra halvåret kommer att bli bra. Det är ett bra läge att byta bil nu.

Försäljningen av lätta lastbilar sjönk med 11,2 procent medan den tunga kategorin gick ner med hela 23,1 procent under det första halvåret.

– Det är en spegling av hur aktiebolaget Europa mår. Sverige sticker inte på något vis ut, säger Bertil Moldén.

FAKTA

Minskat med 9,6 procent

128 900 bilar nyregistrerades under årets första sex månader – en minskning med 9,6 procent jämfört med samma period i fjol.

22 869 bilar såldes under juni månad – minus 10,5 procent jämfört med juni förra året.

Hälften av junitappet beror på en mindre registreringsdag för månaden 2013.

Lätta lastbilar tappade 9,6 procent under första halvåret. Försäljningen av tunga lastbilar gick ner med 23,1 procent.

Topp 3 bland personbilar i år (samma period i fjol inom parentes): Volvo V70II 9 444 registreringar (10 873), VW Passat 7 059 (8 725), Volvo S/V60 med 6 580 (7 003).

Källa: Bil Sweden. (TT)

TT