Vägarna krävde 110 omkomna

MOTOR

Under första halvåret i år omkom 110 personer på landets vägar, sju färre än under samma tid i fjol, enligt preliminära siffror från Transportstyrelsen.

Siffrorna sträcker sig fram till den 27 juni i år men Transportstyrelsen tror ändå på en minskning för halvåret.

Av de omkomna i år färdades 64 i personbil, lika många som i fjol. Dödsfallen bland fotgängare, cyklister och mopedister minskar medan antalet omkomna som körde motorcykel ökat i år.

TT