Fler blir av med körkortet

Stor ökning – så många har blivit av med lappen i år

MOTOR

Antalet återkallade körkort ökade med 55 procent under årets första halvår, jämfört med samma period i fjol, visar ny statistik från Transportstyrelsen.

Foto: AP Scanpix

Nästan 20 000 körkort återkallades fram till 1 juli 2013.

Vanliga orsaker till att körkort återkallas är grova hastighetsöverträdelser, körning mot rött ljus, olovlig körning och brott mot väjningsplikten. Under första halvåret 2012 återkallades 12 887 körkort, under samma period i år var siffran 19 960.

"En stor del av ökningen kan förklaras av de extra kraftinsatser vi gjort för att arbeta bort gamla oavslutade ärenden," säger Katarina Fröberg, direktör för körkortsavdelningen på Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

Fler rattfyllor i år

Transportstyrelsen tog 2010 över körkortshanteringen från länsstyrelserna.

Återkallelser på grund av onykterhet eller drogpåverkan ökade mer än trefalt, från 223 till 746.

"Ökningarna på de här områdena handlar mycket om att vi numera direkt kan starta upp en utredning när vi får in signaler från polis eller andra myndigheter. Jag känner mig mycket tillfreds med att vi arbetat bort våra handläggningsköer," säger Katarina Fröberg.

Betat av gamla ärenden

Den kraftiga ökningen av återkallade körkort kan till stor del förklaras av att Transportstyrelsen under första halvåret 2013 betat av många gamla ärenden.

Myndigheten tog över körkortshanteringen från länsstyrelserna 2010. Det ledde till en början till en kraftig nedgång av återkallelser.

Året före övergången, 2009, återkallade länsstyrelserna 17 137 körkort under det första halvåret. Under första halvåret 2010 sjönk siffran till 6 831.

Transportstyrelsen har nu förbättrat sina rutiner, vilket återspeglar sig i antalet återkallelser.

Läkares anmälningsskyldighet ger ökning

– Hur normalläget kommer att se ut kan vi inte se förrän efter ytterligare några år, men det kanske hamnar någonstans mellan 15 000 och 17 000 återkallade körkort per år, säger Solweig Höög-Persson, ställföreträdande direktör vid Transportstyrelsens, körkortsavdelning.

En reell ökning har skett av återkallelser på grund av medicinska skäl. Under första halvåret 2013 drogs cirka 2 300 körkort in av sådana skäl. För två år sedan var siffran för motsvarande period cirka 1 150.

– Vi har fått en liten ökning eftersom läkarnas anmälningsskyldighet ändrats lite grann, säger Solweig Höög-Persson.

TT