Bilkameror kan vara olagligt

Bilkamera För att få sätta upp kamerorna i bilen måste man söka tillstånd.
MOTOR

Enligt försäkringsbolagen har framåtriktade kameror i bilar börjat påverka regleringen av försäkringsärenden.

Men att använda kamerorna är olagligt utan särskilda tillstånd.

Filmer från så kallade vindrutekameror har påverkat hanteringen efter trafikolyckor, något fler fall för motorcyklar än för bilar, säger Johan Eriksson, pressansvarig på försäkringsbolaget Trygg Hansa.

– För något år sedan hade vi över huvud taget inte sett någonting av det här, men nu poppar det upp fler och fler.

I ett fall nyligen hade Trygg Hansas kund en framåtriktad kamera och kunde påvisa att den andra bilisten var vållande.

– I det fallet blev det helt avgörande, säger Eriksson.

Svårt att få

Också Daniel Claesson, pressansvarig på konkurrenten If, säger att filmer från bilkameror har påverkat ärenden.

– När det finns kameror är de till stor hjälp.

På nätet finns mängder av filmer tagna från bilar i rörelse. Inte minst i Ryssland används kamerorna för skadereglering.

Men i Sverige gäller kameraövervakningslagen sedan halvårsskiftet i fjol. Den säger att fast monterade kameror på allmän plats, och där personer kan identifieras, är olagliga utan tillstånd. Exempelvis banker kan beviljas undantag från bestämmelsen.

Agneta Runmarker, dataråd på Datainspektionen, säger att den personliga integriteten oftast väger tyngst. Tillstånd ges i regel bara ges för att förebygga eller utreda brott eller olyckor.

– Det är svårt att få tillstånd för annat än kärnändamålen, säger Runmarker.

Nekades tillstånd

Mycket talar för att tillstånd krävs för vindrutekameror – och att en ansökan skulle avslås.

Länsstyrelsen i Stockholm sade nyligen nej till ett bussbolag som ville filma vägen när nya chaufförer skulle lära sig köra.

– Syftet i det här fallet var inte att förebygga och utreda brott. De gjorde om, så att läraren i stället höll i kameran och då krävs inte tillstånd, säger länsstyrelsens jurist Malin Ricknäs.

Varken länsstyrelsen i Skåne eller i Stockholm har fått in någon ansökan från en privatperson, så det är inte helt klart hur en sådan skulle hanteras.

TT: Men i princip måste det handla om att förebygga, avslöja eller utreda brott eller olyckor för att tillstånd ska beviljas?

– Ja, det finns ett högt integritetsintresse på gator och torg, säger Malin Ricknäs.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM