Prismyglet ska bort – gör bilarna dyrare

MOTOR

Ett ”prismygel” som kostar staten miljontals kronor.

Nu sätter Skatteverket ner foten och kräver att bilföretagen slutar med sina dopade prislistor.

Något som kommer kosta tusentals kronor för de som har tjänstebil.

Företag får köpa bilar billigare än privatpersoner. Det är en sanning som är vida känd, men som fått fortgå länge. Flera generalagenter har ett lägre fleet- eller business-pris av sina bilar, som privatpersoner inte ens får köpa – bara för att komma åt den lukrativa tjänstebilsmarknaden.

Men de dubbla prislistorna innebär förlorade skatteintäkter eftersom förmånsvärdet blir lägre än vad det borde vara. Och nu agerar Skatteverket i frågan.

Läxar upp generalagenterna

I ett skarpt formulerat brev skriver myndigheten att generalagenterna nu har möjligheten att ”korrigera eventuella felaktiga prisuppgifter” – i samband med att Skatteverket uppdaterar sin nybilsprislista. Det skriver sajten tjänstebilsfakta.se.

Det är generalagenterna som rapporterar in underlaget till nybilsprislistan. Men det finns en rätt uppenbar jävsituation i hur siffrorna presenteras. Det är dessa prisuppgifter som ligger till grund för hur hög förmånsskatten blir för en tjänstebil. Självklart är intresset att hålla denna så låg som möjligt – oavsett vad bilen faktiskt skulle kosta på nybilsmarknaden.

Inga specialpriser tillåts

Den prislista som Skatteverket får in ska innehålla det pris som bilen hade när den introducerades på den svenska marknaden. Det vill säga det grundpris som vem som helst skulle få – inte ett specialpris med rabatter som riktas mot tjänstebilister.

I brevet som nu skickats ut poängteras att bilmodeller som enbart säljs till vissa utvalda köpare, läs företag, inte ska ligga till grund för bilförmånsvärderingen. Skatteverket konstaterar att bilförmånsvärdet ”ska motsvara vad det hade kostat den anställde att själv som privatperson anskaffa en motsvarande utrustad bilmodell”.

Kommer ge miljoner i skatteintäkter

Generalagenterna har nu fram till den 24 april på sig att korrigera sina prislistor och den efterföljande effekten kommer att vara att förmånsvärdet på bil höjs. Tjänstebilsfakta anger att de nya prislistorna skulle kunna ge staten runt 85 miljoner kronor mer i skatt.

FAKTA

Aftonbladet Bil