Besiktningsfiaskot – så har du drabbats

1 av 2 | Foto: Foto: Besikta Bilprovning
Att kontrollera förekomsten av varningstriangel är en vanlig brist, enligt Transportstyrelsen.
Obs, personen på bilden har inget med innehållet i texten att göra.
MOTOR

För fem år sedan släpptes den svenska fordonsbesiktningen fri.

Nu larmar Transportstyrelsen om bristande kontroller och slarv i branschen – samtidigt som det blivit dyrare för fordonsägaren.

– Att bristerna fortfarande förekommer är anmärkningsvärt, säger Transportstyrelsens utredare Peter Holmlund.

Sedan Bilprovningen tappade sitt monopol och marknaden avreglerades den 1 juli 2010 har priserna höjts och allvarliga brister uppkommit, menar Transportstyrelsen som övervakar marknaden i en färs rapport.

Genom stickprovskontroller har myndigheten upptäckt att flera av besiktningsföretagen slarvar och har brister i sina rutiner som kan äventyra bilens funktion och säkerhet. Några av de mest frekventa bristerna är bland annat att besiktningsföretagen inte kontrollerar startspärren på automatväxlade fordon och underlåter att kontrollera bilbältens skick. Dessutom struntar många i att kontrollera strålkastarens fastsättning eller det faktum om bilen har den varningstriangel som lagen kräver.

Återkommande brister anmärkningsvärt

Många av bristerna har Transportstyrelsen vid flera tillfällen, trots att myndigheten påpekat dem vid tidigare kontroller. Det anser Transportstyrelsen som anmärkningsvärt och innebär enligt dem att besiktningsteknikerna inte följer rådande regelverk.

– En del företag har känt till dessa brister under flera år. Att bristerna fortfarande förekommer är anmärkningsvärt och tyder på brister i företagens interna kvalitetssystem, säger Peter Holmlund, utredare på Transportstyrelsen.

Högre priser – men fler stationer

I rapporten slår samtidigt Transportstyrelsen fast att det fortfarande finns en utvecklingspotential i branschen och att det hittills inte skett någon teknikutveckling.

Dessutom har snittpriset för en fordonsbesiktning av personbil, lätt lastbil och motorcyklar höjts och är nu som högst i storstadsregioner. Däremot menar rapporten att priset för släpvagnsbesiktning har minskat, samtidigt som antalet stationer för lätta fordon ökat med 21 procent under 2014. Det innebär också att vi fått 511 nya besiktningstekniker i Sverige sedan 2010.

Fotnot: Vilket eller vilka besiktningsföretag som Transportstyrelsen upptäckt bristerna hos avslöjar inte myndigheten i sin rapport som går att läsa i sin helhet här. Obs, extern länk.