Förslaget: P-avgifterna chockhöjs i Stockholm

Så påverkas område för område i huvudstaden

Här är de olika parkeringsområden i Stockholm som omfattas av förslaget.
MOTOR

Här är förslaget som drabbar din plånbok som stockholmare.

Trafiknämnden i Stockholm stad vill slopa gratisparkeringen i närförorterna och införa boendeparkering.

Dessutom vill man förlänga avgiftstiden med upp till fyra timmar inom vissa områden.

Foto: PER JOHANNESSEN

Höjd avgift för boendeparkering i city med 2 400 kronor per år. Ett förslag om att slopa gratisparkeringen i närförorterna och införa boendeparkering. Förlänga avgiftstiden med fyra timmar per dag på vissa ställen.

Det är några av de nya parkeringsreglerna som Trafiknämnden i Stockholms stad har som förslag. Syftet är att öka framkomligheten på Stockholms gator, minska trängseln i staden och öka antalet lediga parkeringsplatser.

Det nya förslaget, som kommunfullmäktige väntas ta beslut om i juni 2016, innebär att boendeparkeringen som i dag kostar 900 kronor per månad, höjs med 200 kronor per månad innanför tullarna: en höjning med 2 400 kronor per år.

Så dyrt blir det i närförorterna

– Stockholm växer och det skapar många nya möjligheter men ställer också stora krav, bland annat på att ordna ett fungerande och hållbart trafiksystem. En genomtänkt parkeringsplan är därför en avgörande faktor för att klara dessa utmaningar, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) i ett pressmeddelande.

I närförorterna föreslås det att en boendeparkering i ”område 4” ska kosta 500 kronor i månaden och i ”område 5” 300 kronor per månad, områden där det i dag har varit gratis att parkera sin bil.

”Tror det finns förståelse”

Förslaget innebär även omskyltningar och totalt beräknas förslaget kosta 200 miljoner kronor att genomföra.

– Jag tror det finns en förståelse för att det är något som behöver göras över parkeringssituationen. Vi har fått mycket mejl om att det inte fungerar, säger Daniel Helldén till SVT Stockholm på frågan om han är orolig över reaktionerna vad gäller kostnaderna.

Man räknar med att det ska två år att genomföra hela omskyltningen och införa de nya reglerna. Parkeringsreformen är den största sedan 1990-talet.

På bilden ovan ser du de olika parkeringsområdena.

Så ser förslaget ut:

Avgiftsperioden föreslås bli utökad till klockan 7–19 på de platser som i dag har 9–17 och inom dagens röd biljett till 7–21 vardagar, 9–19 dag före sön- och helgdag och 9–19 sön- och helgdag.

Innerstaden:

  Tiden för avgift utökas.

  Avgiften för boendeparkering föreslås bli 1 100 kr/mån. Taxa i dag: 60 kronor per dag eller 900 kronor per månad.

Ytterstaden (område 4):

  Förslag till ny avgift: 10kr/tim.

  Avgiften för boendeparkering föreslås bli 500 kr/mån

Ytterstaden (område 5, aktiv zon):

  Förslag till ny avgift: 5 kr/tim

  Avgiften för boendeparkering föreslås bli 300 kr/mån

  Nyttoparkering A: 22 000 kr/år

  Nyttoparkering B: 17 000 kr/år

Taxan i dag på ”Röd biljett”:

  26 kronor per timme, mellan klockan 9 och 17.

  26 kronor per timme, mellan klockan 9 och 16, dag före helgdag och helgdag.

  15 kronor per timme övrig tid.

Röd biljett gäller för parkering inom cityzonen och på vissa högtrafikerade gator i innerstaden.

Taxan i dag på ”Grön biljett”:

  41 kronor per timme, dygnet runt, alla dagar.

Grön biljett gäller för parkering i centrala Stockholm runt Klarabergsgatan, Mäster Samuelsgata, Åhléns, NK, Malmtorget, Hamngatan och Norrlandsgatan.

Taxan i dag på ”Blå biljett”:

  15 kronor per timme, vardagar mellan klockan 9 och 17.

  Dag före helgdag och helgdag betalar du ingen avgift.

  Övrig tid betalar du ingen avgift.

Blå biljett gäller inom övriga innerstaden (området innanför tullarna: Södermalm, Vasastaden, Kungsholmen och Östermalm).

Förslagets ändringar i preliminära siffror:

  Införandet av nya parkeringsplanen kostar omkring 200 miljoner

  Ökad årlig driftkostnad drygt 70 miljoner, till största delen fler parkeringsvakter

  Ökad årlig intäkt med cirka 425 miljoner

  Tid för genomförande uppemot två år.

  Omskyltning i ytterstaden börjar hösten 2016.

ARTIKELN HANDLAR OM