Så många blev av med körkortet – där du bor

Se listan län för län Länet som ökade mest

Foto: POLISEN, TRANSPORTSTYRELSEN
MOTOR

Över 34 000 svenskar blev av med sitt körkort under 2015.

Länet som ökade mest jämfört med året innan: Jämtland med 21,5 procent.

– Det ligger nära att tro att ökningen i just Jämtlands län beror på slumpmässiga omständigheter, säger Åsa Bergqvist, enhetschef på Transportstyrelsens körkortsavdelning.

Under torsdagen släppte Transportstyrelsen sin årliga lista på antalet återkallade körkort i Sverige.

Jämfört med 2014 är skillnaderna små. 2015 blev 34 726 svenskar av med sitt körkort, något fler än under 2014 som hade 34 352 återkallelser.

”Slumpmässiga omständigheter”

Värsta syndarna finns i Jämtlands län sett till ökningen i procent. Antalet som blev av med sitt körkort i länet ökade med hela 21,5 procent under året. Tvåa på listan är Gävleborg med 14,2 procent följt av trean Örebro län med en ökning på 7,4 procent.

Det länet som minskade mest var Blekinge med en minskning på 16,8 procent.

– På riksnivå ser vi ingen nämndvärd skillnad i antalet återkallelser mellan 2014 och 2015. Det ligger nära att tro att ökningen i just Jämtlands län beror på slumpmässiga omständigheter och att en viss variation är naturlig, konstaterar Åsa Bergqvist, enhetschef på Transportstyrelsens körkortsavdelning i ett pressmeddelande.

Fortkörning vanligast

Det finns nio olika återkallelsegrunder. Den flitigast använda var nummer 4, där fortkörning ingår, med 18 759 fall.

Ökade mest (34,2 procent) gjorde dock återkallelsegrund nummer 3, som handlar om att körkortsinnehavaren vid upprepade tillfällen begår mindre regelöverträdelser och på det sättet visar att han eller hon inte kan eller vill rätta sig efter de trafikbestämmelser som gäller.

Ett exempel kan vara att man inte håller hastigheten eller att man kör fordon med sådana brister så att de inte ska rulla i trafiken.

– Upprepade trafikförseelser är en signal om att man inte kan eller vill rätta sig efter de regler som gäller i trafiken och då finns det skäl för oss att ifrågasätta körkortsinnehavet, säger Åsa Bergqvist.

Se alla siffrorna för hela Sverige och län för län nedan.

Har du tips till Aftonbladet Bil? Mejla ditt tips här.

Hela listan län för län

Hela landet:

Antal återkallade körkort per återkallelsegrund 2014 – 2015

Återkallelsegrund 1: 6 438 – 6 609

Återkallelsegrund 2: 322 – 283

Återkallelsegrund 3: 748 – 1 004

Återkallelsegrund 4: 18 240 – 18 759

Återkallelsegrund 5: 1 694 – 1 436

Återkallelsegrund 6: 452 – 329

Återkallelsegrund 7: 4 014 – 4 318

Återkallelsegrund 8: 4 075 – 3 976

Återkallelsegrund 9: ingen – 6

Samtliga: 34 352 – 34 726

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.

Fakta åtekallelsegrunder

1. Rattfylleri

2. Smitning

3. Flera mindre överträdelser

4. En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning

5. Opålitlighet i nykterhetshänseende

6. Allmän brottslighet

7. Medicinska skäl

8. Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov

9. Hinder fanns för utfärdande av körkort

LÄN FÖR LÄN:

(samtliga återkallelsegrunder)

Blekinge

2014: 626

2015: 521

Minskning 16,8 procent.

Dalarna

2014: 1 045

2015: 926

Minskning 7,9 procent.

Gotland

2014: 197

2015: 184

Minskning 6,6 procent.

Gävleborg

2014: 994

2015: 1 135

Ökning 14,2 procent.

Halland

2014: 1 237

2015: 1 130

Minskning 8,6 procent.

Jämtland

2014: 581

2015: 706

Ökning 21,5 procent.

Jönköping

2014: 1 097

2015: 1 139

Ökning 3,8 procent.

Kalmar

2014: 919

2015: 850

Minskning 7,5 procent.

Kronoberg

2014: 668

2015: 623

Minskning 6,7 procent.

Norrbotten

2014: 1 103

2015: 1 104

Oförändrad nivå.

Skåne

2014: 4 466

2015: 4 649

Ökning 4,1 procent.

Stockholm

2014: 7 448

2015: 7 764

Ökning 4,2 procent.

Södermanland

2014: 1 030

2015: 1 091

Ökning 5,9 procent.

Uppsala

2014: 1 145

2015: 1 158

Ökning 1,1 procent.

Värmland

2014: 1 169

2015: 1 129

Minskning 3,4 procent.

Västerbotten

2014: 1 064

2015: 1 088

Ökning 2,3 procent.

Västernorrland

2014: 1 131

2015: 1 106

Minskning 2,3 procent.

Västmanland

2014: 958

2015: 1 027

Ökning 7,2 procent.

Västra Götaland

2014: 5 048

2015: 4 825

Minskning 4,6 procent.

Örebro

2014: 1 080

2015: 1 160

Ökning 7,4 procent.

Östergötland

2014: 1 346

2015: 1 375

Ökning 2,2 procent.

Källa: Transportstyrelsen.

ARTIKELN HANDLAR OM

Trafik

Bilar