Nytt avslöjande: Så skitig är kallstarten

MOTOR

Många är medvetna om att kallstarter ger bilen högre utsläpp – nu avslöjar forskarna chockerande fakta.
De första 30 sekunderna motsvarar lika mycket miljöskadliga utsläpp som 50 mils körning.

Undersökningen är ett samarbete mellan de amerikanska universiteten Berkeley, Carnegie Mellon, University of California och MIT.
Deras gemensamma forskarteam genomförde ett grundligt test av kallstarter. I försöket ingick 25 bensindrivna bilar, inklusive hybrider. Den viktigaste slutsatsen i deras studie är att nästan alla utsläpp från bilar kom direkt efter start, när motorn var kall.

En enkel lösning

Det finns dock ett ganska enkelt botemedel. VTI:s (Statens väg- och transportforskningsinstitut) konstaterar att en elektrisk motorvärmare kan ge betydliga miljövinster. De får stöd av den finska statens forskningscentral. Förra året genomförde VTT en studie som visade att ett elektriskt bilvärmesystem kan reducera moderna bilars utsläpp vid kalla förhållanden med upp till 71 procent under de första 20 minuternas körning. Dessutom reduceras bränsleförbrukningen med upp till 32 procent under de första fem minuterna.

Motsvarar 50 mils körning

Den amerikanska undersökningen kom fram till att de första 30 sekunderna med en kyld motor motsvarar lika mycket miljöskadliga utsläpp som 50 mils körning.

– Det viktigaste med studien är att den visar på en enkel lösning på ett stort miljöproblem – nämligen hur vi ska klara att sänka de miljöskadliga utsläppen från bensin- och dieseldrivna bilar. Dessa bilar utgör den största delen av den svenska bilparken idag – och många år framöver. Vi kan enkelt reducera utsläppen om fler startar bilfärden i en elektriskt förvärmd bil. Vi efterlyser ett större politiskt engagemang för åtgärder som kan minska utsläppen från den existerande bilparken, säger Erik Larsson, Försäljnings- & marknadsdirektör på DEFA i ett pressmeddelande.