Byt bromsvätska innan det är för sent

Fyll aldrig på bromsvätska utan att veta vilken sort det ska vara

MOTOR

Bromsvätskan i de flesta bilar är hydroskopisk.

Det innebär att den drar till sig fukt och måste därför bytas med jämna mellanrum.

En del biltillverkare anser att vätskan ska bytas vartannat år, andra att den ska bytas vart tredje.

Foto: Bosse Andersson
Många bilar har mineralolja i sina bromsar. Det är viktigt att man är hundraprocentigt säker på vilken vätska man ska använda

Om bromsvätskan inte byts i tid så uppstår två problem. För det första sjunker kokpunkten och till slut är den nästan lika känslig för värme som vatten. Då räcker det med några hårda inbromsningar i följd för att vätskan ska börja koka, varvid pedalen går i botten.

Ett lika stort problem med vattenutblandad bromsvätska är att hela hydraulsystemet rostar inifrån. Det gäller både huvudcylindern, hjulcylindrarna och de reglerventiler som ska hindra bakhjulslåsning.

Var säker på sorten

Fyll aldrig på bromsvätska i en bil om du inte är hundraprocentigt säker på vilken sort som ska användas, ty det finns fler bilar än de flesta känner till som har mineralolja i sina bromsar. Förutom en del moderna bilar, exempelvis Jaguar och Audi så började Citroën använda mineralolja på 1950-talet och Rolls-Royce på 1960-talet. Den gemensamma nämnaren för bilar med mineralolja i bromssystemet är att de använder ett högtryckssystem vars hydraulpump ofta levererar kraft till både servostyrningen, nivåregleringen och bromsarna.

Byt packningar

En tredje bromsvätsketyp är silikonvätskan (DOT5), som inte heller får blandas med konventionell vätska. Silikonvätskans största fördelar är att den inte drar åt sig vatten och att den inte är elak mot bilens lackering. Den största nackdelen är priset.

Silikonvätskan passar inte till bilar med ABS-bromsar eller bilar med packningar av naturgummi.

Många vågar inte använda silikonvätska på grund av rykten om dess opålitlighet, men mina egna erfarenheter är bara positiva. Jag känner till flera veteranbilar som har använt silikonvätska i nästan 15 år utan byte eller några som helst problem. En annan indikation på silikonvätskans pålitlighet är att Harley-Davidson ända sedan 1977 har använt den som originalvätska i sina bromssystem.

Den som tänker byta från konventionell bromsvätska till silikonvätska ska tänka på att HELA bromssystemet MÅSTE plockas isär och rengöras samt att ALLA packningar måste bytas. Gummidetaljer som en gång har varit i kontakt med silikonvätska får alltså inte användas till vanlig bromsvätska och tvärtom.

Bosse Andersson ([email protected])