God natt cabben - vi syns till våren

Bildoktorn ger sina bästa råd inför sommarbilens vintervila

1 av 6
MOTOR

Inga bilar mår bra av saltade vintervägar, allra minst öppna sommarbilar.

En felaktig vinterförvaring kan dock vara ännu farligare.

Men med lite pyssel på hösten har du en glad och pigg bil när våren kommer.

Punkt ett vid all sorts låntidsförvaring är att välja rätt lokal. Allt för många lacker har förstörts av läckande vattenrör i källartak.

Kalkfläckarna från en droppe då och då är oftast omöjliga att få bort och märks inte förrän bilen kommer ut i solljuset.

Ännu farligare är garage med hög luftfuktighet, som i bästa fall bara resulterar i en mögeldoftande inredning. I sämsta fall, när fukten kombineras med dålig ventilation, så förstör möglet hela inredningen. Samtidigt oxiderar all metall, inte bara karossen utan även kontaktytorna inuti strömbrytarna och så vidare.

Men om du inte har något annat val än att ställa bilen i ett fuktigt garage, så är det bara att göra det bästa av situationen. Bäst av allt är en elektriskt driven avfuktare. I brist på elektricitet finns det "torrbollar" som drar till sig fukten i luften och samlar upp vattnet i en bägare.

Garaget ska helst också vara fritt från råttor och möss. De älskar att gnaga på gummislangar, elkablar och bilarnas klädsel. Eftersom det alltid finns en risk för att någon smågnagare bryter sig in ska du aptera ett par råttfällor. Använd inte råttgift. De döende djuren kan krypa in i bilens värmesystemet och när värmen sedan sätts på så spyr du av liklukten.

Byt oljan

Motoroljan är något som bör bytas samtidigt som bilen ställs undan. Använd motorolja innehåller nämligen sot, smuts, slitpartiklar av metal och kemiska slaggprodukter som kan fräta på motorns delar. Dessa partiklar virvlar runt i oljan när motorn är igång. Men om motorn står still en längre tid faller de så småningom till vevhusets botten och bildar ett smutslager som får allt fastare konsistens.

Oljan i växellådan och slutväxeln är inte utsatt för samma kemiska och temperaturmässiga påfrestningar som motoroljan. Om det inte ändå är dags för oljebyte räcker det med att kolla nivån. Titta också på oljans färg. Om det har bildats kondensvatten i lådan får oljan samma utseende som Bailey"s likör, fast smaken är sämre. En växellåda har inte samma höga drifttemperatur som en motor och kondensvattnet dunstar därför inte bort så fort. Har du vatten i oljan så ska den alltså bytas ut.

Kopparfett mot kräva bromsar

Kärvande bromsar är det absolut vanligaste problemet när en bil stått still hela vintern. Oberoende av bilens ålder bör bromsarna på alla fyra hjulen få sig en omgång med kopparfett överallt där metall gnider mot metall.

Bromsvätskan ska bytas vartannat år, annars rostar systemet upp innifrån. Men med silikonvätska i systemet kan det gå 10 år mellan bytena. Samma sak gäller bromsvätskan i den hydrauliska överföringen från kopplingspedalen till lamellen. Den som skiftar från konventionell vätska till silikon måste dock tänka på att först tvätta ur systemet noga samt byta alla gummidetaljer. Annars får bromssystemet bara en livslängd på några dagar.

Var noga med blandningen

Kylarvätskans glykolhalt är lika viktig för frostskyddet som för att motorn inte ska korrodera sönder inifrån. Byt kylarvätska enligt glykoltillverkarens rekommendationer, dyrare sorter klarar längre bytesintervaller. Blanda aldrig svagare glykolgroggar än 50/50 eller starkare än 60/40. Ren glykol fryser redan vid minus 13 grader.

Inga kaksmulor får vara kvar

I den mekaniska servicen ingår naturligtvis även smörjning av dörrlås, cabställning, dörrgångjärn och så vidare. Men när även detta är fixat återstår bara saneringen. Börja med en rejäl dammsugning så inga kaksmulor eller andra rester från sommarens förlustelser kan ligga och mögla i inredningen. Om bilen har läderklädsel bör du massera in "lädermjölk". Det är viktigt att inte lägga på för mycket, ytan ska kännas helt torr efter behandlingen. Därefter spolas underredet noga varefter lacken tvättas, poleras och vaxas. Tänk också på suffletten kan behöva en impregnering.

På väg till garaget kör du en så pass lång runda att hela avgassystemet är varmt. Vid sista macken passar du också på att fylla bensintanken, då blir det mindre risk för kondensvatten. Om din motor har insprutning är det också bra att hälla i en flaska "injektortrim".

Pumpa också extra mycket luft i däcken. Ett tryck på tre bar brukar vara lagom för att du inte ska få "plattor" i däcksmönstret. Uppallning behövs bara om bilen ska stå längre än ett halvår eller om garagets medeltemperatur är högre än 30 grader C.

Underhållsladda batteriet

Med bilen på plats i garaget återstår bara batteriservicen. Kolla syranivån och koppla in en underhållsladdare. Då överlever batteriet vintern. Om din bil är så ny att den har datorer bör batteriet inte kopplas bort från resten av bilen, ty då är risken stor att datorerna tappar minnet.

Till sist, dra inte åt handbromsen.

Så ska din sommarcab njuta vintersömnen

Checklista

Bosse Andersson ([email protected])