Ditt sätt att testa stift är missvisande

MOTOR

Läste din artikel om felsökning av elsystemet. Du skrev att du testade gnistan på stiften genom att du tejpade fast stiften till god jord och därigenom kunde konstatera att de såg bra ut. Även om alla stiftens gnista såg lika ut är detta missvisande. Detta beroende på att tändstiften normalt arbetar inuti cylindern under högt tryck. För att simulera det motstånd som de normalt arbetar under får man tiodubbla avståndet mellan elektroderna på stiftet. Då motsvarar det normala arbetsförhållanden och ger en bra indikation på funktionen.

Tack Dennis! Jag borde ju ha nämnt det du skriver i min artikel - det är en utmärkt metod. Men då skulle jag samtidigt varnat alla med moderna elektroniska tändsystem för denna metod. Ty om jag ökar gnistlängden för mycket finns det risk att gnistan hoppar någon annanstans där motståndet är lägre. Exempelvis kan 5 000 - 30 000 volt sticka iväg längs en smutsig tändspole och på så sätt ge dioder och transistorer en dödskyss.