Vilket oktantal ska jag köra på?

MOTOR

Hej! Jag har en Seat Leon 1.6 16v från 2001 som tenderar att knacka när jag kör på 95-oktanig bensin, så jag har nu bytt till 98 oktan och det har blivit mycket bättre. En del som påstår sig kunna det här med bilar säger att det är helt OK och att man alltid kan köra med högre oktantal än vad som

rekommenderas, medan en annan förståsigpåare säger att det inte är bra för motorn. Hur är det

egentligen?

Knackningarna kallas också för

spikningar. Alla som har hört en

gammal Volvo 140 segdra uppför en backe på högsta växeln med 95 oktan i tanken har också hört hur en

knackande/spikande motor låter.

Denna lågvarvsspikning kan i värsta fall skada kolvar och ventiler men ger oftast inga synliga men i motorn. Betydligt farligare blir det om motorn spikar på högre varv.

Ty då drunknar ljudet i motorns övriga kakofoni, samtidigt som motorskadorna både uppstår snabbare och blir kraftigare.

Oktantalet är ett mått som anger

bensinens förmåga att motstå självantändning på grund av kompression. Om man kör en bil med för lågt oktantal spikar/knackar motorn vid segdragning eller fullgaskörning.

När det gäller gamla förgasarbilar är det ingen mening att köra med högre oktantal än vad som behövs, motorn går inte bättre. Men moderna bilar är så intelligenta att de ställer in sig efter bensinens oktantal.

Du kan alltså köra på 98 oktan, men jag har bestämt för mig att din bil även ska klara av 95. Därför tror jag att felet finns i något av följande system (i prioriteringsordning):

defekt knacksensor

tändstift med alldeles fel värmetal (då kan de bli så varma att de fungerar som glödstift)

något fel i datorns styrsystem av tändpunkt eller bränsle/luftblandning.

För hög motortemperatur.

P.S. Knackningar kan uppstå när tändstiftets gnista antänder bensinen för

tidigt så att den brinnande bränsle/luftblandningen bildar en tryckvåg som självantänder de resterande bränsledropparna i cylindern.

Då bildas ännu en tryckvåg som i sin tur studsar mellan förbränningsrummets väggar och ger upphov till det plingande ljud som vi kallar för knackning eller spikning.

En annan variant är att flamfronten

accelereras till överljudshastighet och slutligen tänder den återstående

bränsle/luftblandningen explosionsartat.

En tredje variant är att bensinen

antänds av en glödande sotflaga eller ett överhettat tändstift INNAN tändstiftsgnistan uppstår men

oberoende av knackningsmekanismen är resultatet det samma: en ökad värmebelastning, höga tryck som leder till motorskador.