Styrdonet kan slås ut

MOTOR

Din förklaring på starthjälp är nog OK. Men har du tänkt på att om du tar bort kablarna från hjälpbatteriet så får du en hög strömtopp så att bilens styrdon kan slås ut. Därför måste du belasta den ”hjälpta” bilens strömkrets med att sätta på till exempel värmestolar och fläkt.

Detta gäller dagens bilar.

Tack för rådet! Även om bilarnas datorer ofta klarar sig trots att man inte sätter på fläkt och så vidare så har du helt rätt.

Och detta borde jag ju ha nämnt i min artikel! Men eftersom något sådant fel inte har hänt mig sedan 1993 har jag trubbats av i min vaksamhet.