Kopparpasta överallt?

MOTOR

Jag tycker nog att man inte kan rekommendera Cu-pasta så generellt som du gör. På aluminiumok använder jag med fördel aluminiumpasta för att undvika eventuella galvaniska element.

I teorin är det ingen skillnad mellan teori och praktik, men i praktiken är det det. Visst kan kopparpasta ge upphov till galvaniska element när det klabbas på aluminium, men efter omfattande praktiska tester har jag kommit fram till att problemet mest är teoretiskt.

Trots detta tycker jag att du har helt rätt. Har man tillgång till aluminiumpasta så är det självklart att det ska användas på aluminium.