Sex tumregler att följa vid bensinhantering

MOTOR

Du påstår att man kan jorda kärl med bensin med en startkabel i Aftonbladet Bil den 26 mars. Jag påstår att det inte går att jorda två plastkärl på detta sätt. Gör man så som du beskriver finns det risk för brännskador!

För det första, plast går inte att jorda och även om kärlen var av metall jordar man inte på det sätt du beskriver. Statisk elektricitet uppstår (på grund av fallhöjden) när man häller bensin från ett kärl till ett annat. Det är mycket svårt att jorda kärl så att det verkligen blir jord. Kontrollera mina uppgifter hos Räddningsverket.

Tack Rolf, du har helt rätt. Jag försöker alltid att testa eller verifiera mina tips. Men detta fick jag från en så vanligtvis välunderrättad källa att jag inte gjorde någon ytterligare undersökning. Just bensinens fallhöjd är en extremt lurig faktor. Bensinen kan nämligen bli uppladdad av friktionen genom luften, speciell vid torr luft.

I dag hörde jag talas om en kille som tankade sin motorcykel från en pump med en gummimuff som suger i sig överskotts-ångorna. Men eftersom muffen var i vägen på just hans tank tryckte han ihop den med handen och höll munstycket en bit över tanken. Den fallhöjden räckte för att bensinen skulle börja brinna.

Nu har jag gjort en ytterligare undersökning runt farorna med bensinhantering och kommit fram till följande tumregler:

Om bensinen ska hällas så ska fallhöjden vara så låg som det bara är möjligt. Helst ska den rinna i en slang som hålls på plats nära botten av det mottagande kärlet med en tyngd eller klämma.

Använd metallkärl med liten öppning (dunk) som jordas till bilen. Att använda en dunk i stället för ett öppet kärl minskar avdunstningen och dessutom finns det en chans att en eventuell brand blir mindre (lågan utanför dunken).

Se till att ventilationen är bra. Koncentrerade bensinångor är visserligen mindre explosiva än mer utspädda, men bensin innehåller en massa giftiga ämnen.

Undvik att bära kläder av syntetmaterial som lätt blir uppladdat med statiskt elektricitet. Använd flamsäkra kläder eller kläder av naturmaterial (bomull) komplettera gärna med skor som är ESD-skydde. ESD står för Electro Static Discharge (elektristatisk urladdning) och innebär att skorna är tillverkade av ett material som leder bort statisk elekrticitet.

Arbeta aldrig ensam med bensin och se till att brandsläckare och släckningsfilt finns tillgängliga samt att utrynmingsvägarna inte är blockerade..

Låt helst någon som har rutin och rätt utrustning göra jobbet!