Vad gjorde verkstan med mina bromsar?

MOTOR

Jag lämnade min Volvo 850 till en gubbe som skulle vara bra och billig. Det ångrar jag, felen efteråt är fler än före. T ex vibrerar bromspedalen och ett knackljud uppstår. Sätter jag foten på bromsen medan ljudet låter är pedalen stum, men ljudet upphör då. Är min ABS slut?

Det är inte säkert att felet hör ihop med ABS-systemet.   Den vanligaste orsaken till ett knackande ljud som tystnar när pedalen ansätts är rostkanten på en eller flera bromsskivor. Att pedalen känns stum kan bero på att du gasar och bromsar samtidigt (då funkar inte bromsservon)

  Om pedalen känns stum även när du släpper gasen så kan felet finnas i ABS-enheten (metallådan som alla bromsrör är kopplade till). Men först ska det övriga bromssystemet kontrolleras.