De farliga dubbel- däckarna

MOTOR

Nej, det är inga stora risker med att åka buss.

I alla fall inte i Sverige, och inte med envåningsbussar. Statistiken visar att bussresor är säkra.

Men statistiken är trubbig och bussbranschen pressad av dålig lönsamhet.

Det är här dubbeldäckarna kommer in, de är ett sätt att förbättra lönsamheten. De rymmer ju dubbelt så många passagerare.

Men dubbeldäckarna är också inblandade i betydligt fler olyckor. De blåser av vägen. De välter i diket. Och de fastnar under broar och andra hinder.

Tvåvåningsbussarna är bara bra på en enda sak: att hålla nere kostnaderna för bussbolaget vilket i sin tur gör att biljettpriserna kan hållas låga.

Olycksbussen hör hemma i Norrköping. Där är också en av Sveriges ökända låga viadukter belägen, på genomfarten på gamla E4.

Hör hemma i Norrköping

För ett par år sen, innan nya motorvägen byggdes, fastnade i snitt en långtradare varannan eller var tredje månad under vägbron.

Trots tydliga varningsskyltar och trots blinkande ljussignaler.

De senaste åren har ljusblinket kompletterats med en så kallad offerbåge som lastbilen eller bussen kör in i utan att skadas allvarligt före vägbron.

Att två svenska bussförare varit inblandade i samma typ av olyckor i Danmark den senaste tiden kan bero på att vi i Sverige knappt har några låga viadukter kvar.

De flesta större vägar är anpassade för fri höjd 4,5 meter. Då kan förarna slappna av, de behöver inte kolla frihöjden.

Sen kör de utomlands och där krävs större uppmärksamhet och fantasi.

Farligare trafik utomlands

Här i Sverige har vi den inställningen att systemutformaren, det vill säga den som har ansvaret för vägarnas utformning, också ska ta ansvar för att minska antalet olyckor.

Så är det inte alltid utomlands. I Köpenhamn hade flera bussar kört in i bron före den svenska dödsolyckan och samma sak i färjeläget i Gedser. Ändå ansågs den blinkande varningssignalen vara tillräcklig.

Den här skillnaden gör trafiken farligare utomlands.

Den ställer större krav på föraren, och större krav på bussbolaget som skickar ut honom på utlandsresan.

Robert Collin