Bara vi i Sverige tar partiklarna på allvar

MOTOR

Genom att ta bort de största - men från hälsosynpunkt rätt harmlösa - partiklarna har vikten reducerats. Men det är de riktigt små partiklarna som orsakar hälsoproblemen, och de är så små att de knappt väger någonting.

I dag gör bilindustrins lobbyorganisationer en ny framstöt för att sänka dieselskatten i Sverige. Det sker på ett seminarium om partiklar ordnat av företaget Ecotraffic som även tidigare fört bilindustrins talan i ärendet.

I nästan hela Europa säljs det dieselbilar som aldrig förr, i en del stora billänder som Frankrike är andelen dieselbilar över 50 procent. Det är bara i Sverige som bensinmotorerna fortfarande dominerar med runt 93 procent av alla nya bilar. Anledningen är den höga skatten på dieselbilar i Sverige, fyra gånger så hög som skatten på bensinbilar.

Det var signaler från bland annat Kyoto-avtalet om att minska koldioxidutsläppen som ökade intresset för dieselmotorn i Europa. Dieseln är minst 20 procent snålare än motsvarande bensinmotor och släpper alltså ut 20 procent mindre koldioxid, den växhusgas som bidrar till jordens uppvärmning.

Problemet är att dieseln inte heller är ofarlig. Tvärtom är dieselavgaserna direkt hälsofarliga. De innehåller pyttesmå partiklar som orsakar cancer, astma och hjärt-lungsjukdomar.

Och det är runt partikeldammet som striden står. EU kräver att partiklarna minskar och bilindustrin protesterar men visar också upp en rejäl minskning av partiklarna. Mätt i vikt!

Genom att ta bort de största - men från hälsosynpunkt rätt harmlösa - partiklarna har vikten reducerats. Men det är de riktigt små partiklarna som orsakar hälsoproblemen, och de är så små att de knappt väger någonting. I moderna dieselmotorer har de allra minsta partiklarna ÖKAT i antal!

Det finns en lösning på problemet. Ett filter kan ta bort partiklarna. Än så länge är det bara Peugeot och Citroën som lyckats konstruera ett effektivt filter och intresset från övriga tillverkare är svalt.

Orsaken är att det bara är vi i Sverige som tar partiklarna på allvar och filtren är dyra, allt för dyra tycker Europa.

Den allt tätare dieselsmogen är en tickande bomb i Europas städer.

Så länge partikelproblemet inte är löst måste vi behålla vår höga dieselskatt.

Robert Collin