Säkrare trafik? Det tror jag inte

MOTOR

Nu blir det minst dubbelt så dyrt att göra fel i trafiken.

Men blir trafiken säkrare?

Polisen och Vägverket påstår det.

Jag tror det inte.

De dubblade fortkörningsböterna kommer inte att sänka hastigheten på vägarna en enda kilometer i timmen. De som kalkylerar sin fortkörning kommer fortfarande att ta risken, och de som bara råkat missa hastighetsskylten, ja, de kommer att missa den i morgon också.

Däremot tror jag att höjningen av den löjligt låga boten för struntat bilbälte får effekt på antalet döda och skadade i trafiken. Och den rejäla höjningen av boten för obältade barn.

Men då gäller det att polisen prioriterar bältesbrotten högre än i dag. Annars faller den nya straffskalan platt till marken. Och nollvisionen får stå där med lång näsa.

Robert Collin