Dubbat och dubbfritt - så testar vi däcken

Foto: Eric Roxfelt
MOTOR

Vi testar däcken på alla tänkbara vinterunderlag.

Frosthalkan är svårast och mest förrädisk.

På den släta isen fungerar bara dubbdäck.

Dubbarna biter fast i isen och det går att hantera en sladd. Med dubbfria däck blir sladdarna långa och svåra.

Men så fort isen blir grövre har gummit större chans. Nu är gummiblandningen och mönsterutformningen minst lika viktig som dubbarna.

Ju grövre is desto mindre behov av dubben.

På snö har dubbarna ingen betydelse alls. Nu gäller det att gummit är mjukt och att snön inte täpper igen mönstret.

Dubbfritt på nysnö

På nysnö kan det dubbfria däcket vara bättre eftersom däckklackarna ofta är sönderskurna (sajpade) i många lameller.

I slask är det viktigt att modden kan spruta ut ur däcket, mönstret måste vara öppet åt sidorna så att modden trängs undan effektivt så att däcket inte börjar plana ovanpå.

Mönstret viktigt

Våt asfalt är kanske det allra vanligaste föret söder om Dalälven. Tyvärr finns det ingen gummiblandning som är riktigt bra både på is och på våt asfalt. Här gäller det att hitta en kompromiss. De nordiska däcken har tonvikten på riktig vinter, de europeiska på asfalt.

Även mönstret är viktigt. Ett toppdäck på is blir lätt instabilt på asfalten. Däckklackarna viker sig lätt och däcket tappar greppet.

Torr asfalt sätter mönstret på stora prov. Ju öppnare och mer vinterbetonat mönster, desto sämre på asfalt.

Genom att vi testar på alla typer av underlag tvingas tillverkarna att försöka uppfinna tulipanarosen som åtminstone inte är direkt dålig någonstans.

Robert Collin