Dubbdäcken förstör miljön

Forskare: Tungmetaller förorenar grundvattnet

MOTOR

Hela Västsverige halkar runt i snökaoset. Då kommer forskarnas larmrapport om dubbdäcken.

Dubbdäck på saltade vägar ökar utsläppen med farliga tungmetaller - upp till fem gånger.

Foto: BENGT KULén
SNÖKAOS Utan vinterdäck på bilen var det svårt att ta sig någonstans i Borås i går. Mattias Bäckström, forskare vid universitetet i Örebro, menar att det ur miljösynpunkt vore bäst om de dubbade däcken försvann helt.

- Ur miljösynpunkt vore det bäst om folk slutade köra med dubbdäck vintertid, säger Mattias Bäckström, forskare vid universitetet i Örebro.

Flera länder i Europa samarbetar i forskningsprojektet. Men mätresultaten skiljer sig tydligt mellan Sverige och de övriga länderna.

Orsak: den svenska vintern.

- Vi har mätt halten tungmetaller vid några vägsträckor under ett års tid. Resultaten i Sverige skilde sig väldigt mycket mellan sommar och vinter. Så var det inte i de andra länderna, säger Mattias Bäckström.

Fem gånger mer

De områden som forskarna undersökt i Sverige ligger vid E 4 mellan Norrköping och Linköping och vid E 20 strax söder om Mariestad. Halten tungmetaller i de utvalda områdena var upp till fem gånger högre under vinterhalvåret.

- En bra bit över Naturvårdsverkets rekommendationer. Drar man sedan ut det över hela det svenska vägnätet blir det stora mängder tungmetaller, säger Mattias Bäckström.

Saltet förvärrar

Det har länge varit känt att dubbdäck slits på vägarna. Men hittills har debatten handlat om tonvis med asfaltdamm som spridits i naturen. Det nya forskarna kommit fram till är att kombinationen vägsalt och dubbdäck förvärrar problemen.

Asfalten består till stor del av malt berg och innehåller naturligt bly, zink, kadmium och andra tungmetaller. När vägsaltet tränger ner i marken runt vägen underlättar det - genom olika kemiska och fysikaliska processer - att tungmetallerna sprids vidare ner i grundvattnet.

Tungmetallerna sprids helt enkelt snabbare än de annars skulle göra. Samtidigt som vägsaltet också ökar slitaget som dubbdäcken står för.

- Våtslitning är effektivare än torrslitning och vägsaltet gör att vägbanan är blöt. Men den stora miljöboven är ändå dubbdäcken, säger Mattias Bäckström.

Använder du själv

dubbdäck?

- Ja, det gör jag faktiskt. Det är originaldäcken som jag fick med bilen.

Katarina Sternudd