Nya flygbussar går på flytande metan

Två bussar i Uppsala
har konverterats till gas

Här tankas bussen med flytande metan.
MOTOR

Flytande metangas, nedfryst till –160 grader, är bränslet som ska driva två flygbussar i Uppsala.

De båda dieselbussarna har byggts om för att kunna köras på flytande biogas. Bussarna ska köras på sträckan Uppsala-Arlanda och den ena drivs med biogas medan den andra använder en blandning av biogas och diesel, så kallat dual-fuel.

Nedkyld gas räcker längre

Biogasen förvaras nedkyld till –160 grader, både i bussen och i tankanläggningen. Den flytande gasen förångas sedan och övergår till komprimerad gas strax innan förbränningen i motorn. Att ha biogasen nedkyld har flera fördelar.

– Både bussens tank och lagringstankarna i depån kan göras mindre, samtidigt som vi får en effektivare bränslehantering, säger Jonas Wittefeldt, miljöchef på bussbolaget Nobina i ett pressmeddelande.

Han förklarar att bussarna kan köras mycket längre på den flytande gasen, vilket gör att de också kan passa i regiontrafik. Med vanlig komprimerad gas hade bussarna behövt tanka oftare.

Billigt att konvertera till biogas

Att konvertera en buss till gasdrift är också förhållandevis billigt, enligt Nobina kostar det bara cirka en halv miljon kronor, att jämföra med en ny biogasbuss som kostar cirka 3,5 miljoner kronor.

– För Nobina som är Sveriges största bussföretag med cirka 2000 dieselbussar, innebär den här tekniken en mycket intressant möjlighet att kostnadseffektivt få en betydligt större andel miljöbussar, säger Jonas Wittefeldt.

ARTIKELN HANDLAR OM