Sju av tio mopeder trimmade

32 procent går i 80 km i timmen

MOTOR

Antalet döda i mopedolyckorna ökar.

En undersökning av NTF visar att sju av tio mopeder är trimmade och att var tredje går i minst 80 kilometer i timmen.

Antalet dödade i mopedolyckor har de senaste åren legat på cirka 10 om året. Men nu ökar siffran. Redan i mitten av juli i år hade 12 omkommit, åtta var mellan 15 och 18 år.

Det finns misstankar om att EU-mopeden bidrar till utvecklingen.

NTF i Jönköpings län genomförde en enkät i fyra skolor i länet för att se om bilden kunde bekräftas.

Situationen var betydligt värre än NTF hade kunnat föreställa sig.

Körde över 100 kilometer i timmen

254 unga mopedägare besvarade enkäten. Svaren gav en inblick i verkligheten. Det visade sig att förarna fuskar med registreringen, har bristfällig utbildning, att handlarna tar inte sitt ansvar och att föräldrarna ofta är naiva.

Många ungdomar kör för fort på trimmade mopeder.

- Jag har själv mätt upp mopedhastigheter på över 100 km/tim, säger Åke Qvarnström som är chefskonsulent på NTF till NTF:s tidning

Föräldrarna känner till trimning

94 procent av föräldrarna kände till att deras barns moppar trimmats. Men att trimningen idag är mer sofistikerad än i deras ungdom kanske inte alla föräldrar känner till.

Trimningen sker med effektiva chips som kan ge hastigheterpå 150 kilometer i timmen.

- Varken bromsar, däck eller ram är dimensionerade för de farterna och föraren utsätter sig själv och andra för oerhörda risker, säger Åke Qvarnström.

Lurad av branschen

NTF:s vd Monica Öhman var som ordförande i riksdagens trafikutskott en av dem som ställde upp villkoren för EU-mopeden. Hon känner sig idag lurad av branschen.

- Vi gav klartecken sedan branschen försäkrat oss om att de nya mopparna skulle vara nästintill omöjliga att trimma och att branschen själv skulle se till att det här sköttes under lagliga och trafiksäkra former.

Fakta om mopedkörningen:

Resultat av en enkät genomförd av NTF i Jönköping. 254 ungdomar besvarade frågorna.

Susanna Vidlund

ARTIKELN HANDLAR OM