Skillnader vid bedömning av nya mc-förare

Vägverket får bakläxa i revision

MOTOR

Varje år kör nästan 110 000 personer upp för någon av Vägverkets drygt 200 Trafikinspektörer.

Men enligt en rapport anser Riksrevisionen att regeringen och Vägverket har gjort alldeles för lite för att säkerställa en enhetlig bedömning av körkortsaspiranterna.

Riksrevisionen har undersökt om körkortsaspiranterna blir enhetligt bedömda när de genomför Vägverkets körprov och om Vägverket gjort tillräckligt för att åstadkomma en enhetlig bedömning.

I syfte att besvara revisionsfrågan har Riksrevisionen granskat bland annat hur stora är skillnaderna mellan avdelningar, inom avdelningar och mellan trafikinspektörer i andelen godkända körprov.

Enligt rapporten anser Riksrevisionen att regeringen och Vägverket har gjort alldeles för lite för att säkerställa en enhetlig bedömning av körkortsaspiranterna. Inom flera kontor är skillnaderna för stora mellan inspektörerna vad gäller andelen godkända prov, för att de kan ha bedömt körkortsaspiranterna på ett enhetligt sätt.

Vägverket har inte heller tillräckligt analyserat orsakerna till skillnaderna mellan olika kontor och inte utformat rutiner och arbetssätt som säkerställer en enhetlig bedömning av körkortsaspiranterna.