Färre olyckor trots fler mc-förare

Dubbelt så många mc i trafik jämfört med tio år sedan

Trots fler motorcyklar i trafiken har olyckorna de senaste fyra åren gått ner med en femtedel.
MOTOR

Med våren kommer allt fler motorcyklar ut på vägarna.

Då börjar också den riskfyllda säsongen med att köra motorcykel.

Tots att fler väljer att köra mc har antalet motorcykelolyckor minskat med nästan 20 procent de senaste fyra åren, visar ny statistik.

Försäkringsbolaget Trygg-Hansa har sammanställt statistik över motorcykelolyckor mellan 2007 och 2010. Siffrorna visar att antalet motorcyklar i trafik har fördubblats de senaste tio åren. Ändå har antalet mc-olyckor minskat med hela 19 procent de senaste fyra åren.

– Vi vet att motorcykelförare oftast är säkra förare, och det bekräftar vår statistik.  Det är mycket positivt att se att de minskande olyckorna verkar vara en trend som är här för att stanna, säger Andreas Sand, ansvarig för motorförsäkringar på Trygg-Hansa.

I de flesta av mc-olyckorna under 2010 där flera fordon var inblandade ansågs mc-föraren vara vållande i närmare en tredjedel av fallen, eller 27 procent. Däremot föll den största skulden på föraren av ett annat fordon,  närmare två tredjedelar av fallen, eller 62 procent.

Den vanligaste typen av skada mellan två fordon, där åtminstone en motorcykel varit inblandad, var påkörning bakifrån (28 procent). Näst vanligast var påkörning av parkerat fordon (16 procent), tätt följt av olycka vid vänstersväng (13 procent), enligt Trygg-Hansa.

Enligt Sand inträffar många olyckor vid filbyten och svängar.

– En motorcykel rör sig mycket snabbare mellan filerna och stannar också snabbare än en bil, samtidigt som den inte syns lika bra, säger han.

ARTIKELN HANDLAR OM

Bilar