178 mil vägar får sänkt fartgräns

110-vägar blir 90-vägar den 1 november

NYHETER

Den 1 november inleds den fjärde försöksperioden med vinterhastigheter.

133 mil 110-vägar sänks till 90 och 45 mil 90-vägar får sänkt fart till 70 km/tim.

Foto: SCANPIX
TA NER SKYLTEN På fredag sänks hastigheten på 133 mil 110-vägar till 90 - allt för att minska olycksriskerna på vägarna.

På 90-vägar där hastigheten sänkts till 70 har antalet skadade personer minskat med 30 procent, medan de ökat med 20 procent på 90-vägar med oförändrad hastighetsgräns.

På 110-vägar som sänkts till 90 km/tim är effekten mera oklar. Där minskade antalet skadade med fem procent de senaste två säsongerna, medan de minskat med 13 procent på 110-vägar där hastigheten varit oförändrad.

Förlängt försök

Från början var det tänkt att försöket med vinterhastigheter skulle pågå i tre år och därefter utvärderas. Eftersom underlaget för ett beslut varit för litet har Vägverket beslutat om även ett fjärde försöksår. Därmed kan det först till nästa höst kan bli aktuellt med permanent vinterhastighet.

Samtliga 110-vägar med mötande trafik får sänkt fart, med några få undantag i i Västerbotten och Norrbotten.

Dessa tider gäller

Sven-Anders Eriksson