80 mil nya, säkra vägar - om 12 år

Hård kritik mot Vägverkets planer: Det är inte tillräckligt

NYHETER

150 mil vajerräcken sätts upp - men trafikkaoset i Stockholm och Göteborg består.

Målet om högst 270 döda 2007 kommer inte att uppnås.

- Det här är en riktigt smäll för Sveriges bilister, säger Lars-Gunnar Tannerfors, vd i Svenska vägföreningen.

Foto: ERIC ROXFELT
Aftonbladets trafikreporter Sven- Anders Eriksson har granskat Vägverkets planer som ska stoppa olyckorna.

Vägverkets nationella vägplan 2004-15 får i dag hård kritik.

Stora delar av pulsådror som E 4, E 6, E 20, E 18, E 22 och riksvägarna 40, 45 och 70 förblir outbyggda under överskådlig tid, likaså förbifarterna i Stockholm och Göteborg.

- Regeringen har valt att prioritera järnvägen trots att nio av tio resor går på vägarna, säger Lars-Gunnar Tannerfors.

Vägar för 6 miljarder

Vägplanen omfattar 149 miljarder kronor men bara 39 miljarder avser nyinvesteringar på vägarna. Av dem är redan 26,4 miljarder intecknade i pågående projekt. Därmed återstår endast 12,6 miljarder kronor att fördela, och av den summa går 6,3 miljarder till nya vägbyggen.

- Det är inte klokt. Trafikpolitiken har kraschat fullständigt, säger Lars-Gunnar Tannerfors. Det är egentligen bara en rejäl bit som byggs och det är sträckan Uppsala-Mehedeby på E 4.

- I övrigt handlar det om panikåtgärder i form av vajerräcken och liknande. E 22 genom Blekinge förblir smal och besvärlig, E 20 från Alingsås till Kumla kommer att vara lika farlig som nu.

- Den nya motorvägen mellan Karlstad och Örebro som man pratat om i så många år blir heller inte av, och inte heller någon ny E6:a förbi Göteborg.

- Förbifart Stockholm finns med sent år 2015, men det är mycket osäkert om det hinner bli någon byggstart för motorvägen som ska lätta på trafiktrycket i Stockholm.

Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö erkänner att man inte nått ända fram.

- Vi når ungefär 60 procent av målen. Behoven är stora och det finns många samhällsekonomiskt lönsamma projekt som vi inte har råd att genomföra.

Behövs över 100 miljarder

För att åtgärda bristerna på de svenska stamvägarna fordras 77 miljarder kronor. Till det ska läggas kostnaderna för åtgärderna i storstäderna - i Stockholm över 40 miljarder kronor.

- Industripolitiskt är det allvarligt för bilindustrin att flera viktiga projekt, inte minst utbyggnaden av riksväg 45 mellan Göteborg och Trollhättan, inte finns med i planerna, säger Kurt Palmgren, vd i Bil Sweden.

NTF:s vd Monica Öhman säger att föreningen inte accepterar att målet högst 270 döda år 2007 överges.

- Situationen skulle vara betydligt ljusare om vi såg till att trafiksäkrare produkter och tjänster etablerades på marknaden, säger hon.

Sven-Anders Eriksson