Här byggs de nya vägarna - fram till 2015

NYHETER

Fram till 2015 ska det byggas 25 mil motorväg (M) och sammanlagt 55 mil motortrafikled (Mt) eller vanlig väg (V) med mitträcken.

Inom parentes anges hur många körbanor vägen får.

Dessutom ska omkring 100 mil väg få nya vajerräcken. Dessa förbättringar är inte med i tabellen.Kartan visar de viktigaste vägbyggena, markerade med svart. Vägavsnitt där man bara sätter upp mitträcke är inte markerade

Mötesolyckorna byggs bort

Totalt kommer drygt 410 mil av vägarna att ha åtskilda körbanor 2015 - vara motorvägar, motortrafikleder eller vanliga vägar med mitträcken.