Mindre köer - men större risk för olyckor

Aftonbladets trafikreporter om "nya" Essingeleden

NYHETER

S

edan Essingeledens körfält utökades från tre till fyra har köerna nästan försvunnit, i varje fall står inte trafiken lika ofta stilla som innan.

Men det fjärde körfältet har inneburit att varje körfält blivit en halv meter smalare, eftersom brobredden är densamma.

Det finns inget utrymme för misstag.

Trafiken flyter bättre men det har blivit betydligt tätare mellan fordonen.

Därmed har risken ökat för trängningsolyckor, det vill säga att bilar kommer in på varandras körfält och krockar.

En stor lastbil tar i princip upp hela sitt körfält, men även för en personbil kan utrymmet kännas litet och trångt. Minsta lilla misstag eller någon sekunds ouppmärksamhet kan vara tillräckligt för att man ska vingla över på intilliggande körfält.

Sedan det fjärde körfältet infördes på Essingeleden i samband med att reparationsarbetena avslutades i höstas har ingen allvarlig olycka inträffat. De tidigare så vanliga påkörningsolyckorna har också blivit färre.

Essingeledens omgörning till fyra körfält kostade över 20 miljoner kronor.

Enligt Vägverket är det en mycket god investering då trafiken inte drabbas av lika stora störningar som tidigare.

Över 130 000 fordon passerar Essingeleden varje dygn. När Södra länken öppnas 2004 beräknas trafiken öka till mellan 150 000 och 160 000 fordon.

Sven-Anders Eriksson