Här avslöjas åkarnas fusk

Hemliga kontroller avslöjar: 9 av 10 lastbilar kör med flera tons övervikt

NYHETER

Lastbilsåkerierna har satt i system att köra med övervikter.

Det avslöjas i en undersökning som Vägverket utfört i största hemlighet.

Överviktsbilarna kör sönder vägar för 500-1 000 miljoner kronor om året. Dessutom är de en trafikfara.

Foto: HENRY LUNDHOLM
FÖRSTÖR VÄGARNA Vägverkets projektledare Benny Ersson vid en bro på väg 67 strax norr om Västerås. Här mättes cirka 40 000 lastbilar. 80 procent körde med överlast. Överviktsbilarna förstör inte bara vägarna, de utgör också en trafikfara.

Över 250 000 lastbilar har kontrollerats på tio platser runtom i Sverige.

- Alla typer av lastbilar, både stora och små, kör med överlast, säger projektledaren Benny Ersson från Vägverket i Härnösand.

På flera mätplatser körde åtta av tio lastbilar för tungt lastade och ofta handlar det om rejäla överlaster, många bilar i undersökningen vägde uppemot 80 ton jämfört med tillåtna 60 ton.

Resultatet i Vägverkets hemliga mätningar skiljer sig från polisens kontroller där nästan alla lastbilar håller sig inom lagliga gränser.

Anledningen är att förarna varnas för polisen via lastbilsradion. De olagligt tunga lastbilarna parkerar en bit före kontrollen, de kan stå och vänta i timmar tills polisen slår igen, eller så väljer förarna en annan väg. Förbi polisen kör bara de lastbilar som har tillåten vikt.

Vägverkets vägningar har gjorts med en helt ny typ av mätutrustning som kan gömmas under en vägbro.

Nya vägar slets ner på 2 år

- Vi började fundera på varför vägarna i Mellannorrland kördes sönder så fort, säger Benny Ersson på Vägverket. Alldeles nya vägar som borde hålla i tjugo år fick sprickor och sättningar redan efter ett par år.

Benny Ersson undersökte om skadorna berodde på byggfusk eller på felaktiga förutsättningar men misstänkte till slut att skadorna berodde på lastbilarnas övervikter.

- Tyvärr visade polisens kontroller ingenting.

Den nya mätutrustningen monteras under vägbanan på en bro och kan användas utan att lastbilsförarna märker något. Och då blir resultatet ett helt annat.

- Vi har mätt på Europavägar, riksvägar och länsvägar och det är samma elände överallt.

Övervikterna gör att lastbilsåkerierna kan dumpa priserna. Det snedvrider konkurrensen med järnvägen, vilket gör att lastbilstrafiken ökar ännu mer, sliter ännu mer på vägarna och blir inblandade i ännu fler allvarliga trafik-olyckor.

20 ton överlast

Redan sommaren 2001 vägde Vägverket timmerbilar på vägen från Sollefteå till Kramfors med den nya utrustningen. 2 000 timmerbilar mättes och nio av tio hade överlast. Vissa vägde närmare 80 ton mot tillåtna 60.

När mätningarna blivit kända minskade timmerbilarna sin last, men nu har undersökningen glömts bort och lasterna ligger kring 70 ton i snitt igen.

Robert Collin