Så sitter magen säkert i bilen

Ny gravid krockdocka ska förebygga fosterskador

1 av 2
Bältesdelen som går upp över axeln ska placeras mitt över bröstkorgen och inte korsa rakt över magen. När bältet är påtaget är det bra att dra till lite så att det sitter ännu närmare kroppen, och det lilla glapp försvinner som uppstår av luften i kläderna. Den nedre delen av bältet ska placeras nedanför höftkammen och så långt ner mot låren som möjligt.
NYHETER

Linda är världens första gravida krockdocka.

Den ska rädda ofödda barns liv.

I USA dör varje år 3 800 bebisar i mammas mage i kollisioner mellan bilar. I Sverige saknas statistik.

- Det räcker med en mycket liten kollision för att det ska gå illa för barnet, säger Laura Thackray, mamma till krockdockan Linda.

Den har tagits fram vid Volvo Personvagnars säkerhetscentrum.

Krockdockan har både livmoder, moderkaka, foster (vecka 36) och fostervatten. Linda är ingen riktig docka utan en datadocka, och kan användas i en mängd krocksituationer: frontalkrock, sidokrock, krock bakifrån och så vidare.

Moderkakan lossnar

Det man främst tittar på är vad som sker med den havande kvinnan - och barnet - vid islag i interiördetaljer och påverkan från bälte, ratt och krockkuddar.

Det är det äldre fostret som löper mest risk att skadas vid en krock. Upp till 28:e veckan är fostret väl skyddat av fostervattnet och därför mindre utsatt för direkt våld.

Att moderkakan lossnar helt eller delvis är den vanligaste orsaken till att fostret dör. Amerikanska studier visar att en till fem procent av kvinnorna råkar ut för detta i lättare krockar, och upp till tjugo procent i allvarliga krockar.

I en nyligen genomförd studie av Journal of the American Medical Association framgår att bilolyckor är den ledande orsaken till att foster dör i USA.

Maria Krafft, trafiksäkerhetsforskare på Folksam, känner till ett fall under senare år där mamman klarade sig helt utan skador i en olycka - men barnet dog.

- Även om det sannolikt är mycket få ofödda barn som dödas i trafikolyckor måste vi bli bättre på att rapportera när det suttit gravida kvinnor i bilarna, och hur det har gått för dem.

I dag finns få rekommendationer om hur gravida kvinnor ska sitta i bilen och vad man ska tänka på. Hur till exempel krockkuddar påverkar ett ofött barn är okänt.

Väljer bort bältet

Många kvinnor väljer bort att använda bältet under graviditeten beroende på att man tycker att det skär in i magen. Det gäller främst i USA, men även i Sverige förekommer det att havande kvinnor sitter obältade, eller satt på det fel.

- Det är oerhört viktigt att mamman sitter bältad och gör det på rätt sätt. Kan man inte ha bältet på sig ska man avstå från att åka bil, säger Laura Thackray.

Sven-Anders Eriksson