Premiär för 120 på svenska vägar

Försök med variabla hastighetsgränser startar i oktober

NYHETER

För första gången sedan högertrafikomläggningen1967 blir det tillåtet att köra 120 på en svensk väg.

Det är den sju mil långa motorvägsdelen på E6 mellan Falkenberg och gränsen mot Skåne som utsetts till provsträcka.

Aftonbladet kan i dag avslöja vilka vägar som Vägverket valt för att genomföra försök med variabla hastighetsgränser. Totalt handlar det om sjutton sträckor från Svedala i söder till Luleå i norr.

Hastigheterna varierar från 30 km/tim till 120 km/tim beroende på till exempel risk för halka, risk för köbildning eller mycket tät trafik, olycksrisk i korsningar eller barn på väg till skolbussen. Omställbara vägmärken visar vilken högsta gränsen som gäller.

E6 söder om Falkenberg

Det är bara E6 från Falkenberg och neråt som anses tillräckligt säker för att få höjd fart till 120, idag är hastigheten110. Vid svårt väder med dimma, snö, is och halka sänks dock farten till 90 eller 70 km/tim.

Åtta sträckor får höjd grundhastighet, endast en får sänkt fart. Det är den mycket olycksdrabbade delen mellan Södertälje och Stockholm på E4/E20 där hastigheten i dag är 110 men som sänks till 90 – som kan sänkas till 70 eller 50 vid kö.

Försöket med variabla hastighetsgränser börjar under våren och hösten 2004, bortsett från Falkenbergssträckan och Södertälje-Stockholm som startar först 2005.

Pilotsträcka vid Staffanstorp

En kort sträcka vid Kyrkheddinge på riksväg 11 utanför Staffanstorp blir pilotfall och startar redan 1 oktober i år.

Försöket med variabla hastigheter pågår fram till 2007 och kostar cirka 100 miljoner kronor. Det mesta av pengarna går åt till nya automatiska skyltar och detektorer.

Det är med hjälp av detektorer i vägbanan som hastigheten ändras. Detektorerna känner av trafikmängden och ger signal till skyltarna att sänka eller höja hastigheten. Vid väderomslag styrs skyltningen från Vägverkets vägcentraler.

Sven-Anders Eriksson