Här blir det variabla hastighetsgränser

Länsväg 582 Alvik, sydväst Luleå

NYHETER

I dag 50, men sänks till 30 när barn är på väg till skolan

E4 Gävle-Axmartavlan

I dag 110. Sänks till 90 eller 70 vid svårt väglag eller mycket trafik

E4 Sundsvall

I dag 50 men höjs till 70. Sänks till 50 vid korsande trafik

E4 Hudiksvall

I dag 90 men sänks till 70 vid korsande trafik

E18 Västjädra-Skälby, väster Västerås

I dag 90 men höjs till 100 som sänks till 90, 70, 50 vid svårt väglag eller tät trafik

E4 Södertälje-Stockholm

I dag 110 men sänks till 90 som ändras till 70, 50 vid kö

E22 Åryd-Ronneby V

I dag 90 som sänks till 70 eller 50 vid svårt väder eller mycket trafik

Lv 137 Ölandsbron

I dag 70 som höjs till 90 men som vid svår vind och stark trafik sänks till 70 eller 50

E6 Tingstadstunneln

I dag 70 men som sänks till 50 eller 30 vid kö

E6 Uddevallabron

I dag 110 men som sänks till 90, 70 eller 50 vid svår vind

E6 Kallebäck-Åbro, Göteborg

I dag 70 men som höjs till 90, som sänks till 50 eller 30 vid kö

E6 Falkenberg-Skånegränsen

I dag 110 men som höjs till 120 som vi svårt väder och halt väglag sänks till 90 eller 70

Rv 45 Götatunneln, Göteborg

I dag 70 som sänks till 30 vid kö

E65 Lemmeströ, öster Svedala

I dag 70 som höjs till 90, men som sänks till 50 vid korsande trafik

Rv 21 Vanneberga, östra infarten Vinslöv

I dag 70 som höjs till 90 med sänks till 50 vid korsande trafik

E22 Fogdarp, väster Hörby

I dag 90 som sänks till 70 vid korsande trafik

Rv 11 Kyrkheddinge, busshållplats öster Staffanstorp

I dag 90 men som sänks till 70 eller 50 när skolbarn stiger av eller på skolbussen

Källa: VÄGVERKET

ARTIKELN HANDLAR OM