Kvinnor har bättre trafikvett än män

”Männen borde ta efter”

NYHETER

Kvinnor vill ha hårdare straff för fortkörning, lägre hastighet vid övergångsställen och använder bilbältet oftare.

Ny undersökning visar att kvinnor är mer intresserade av säkerhet i trafik än män.

– Dessutom kör vi bättre, säger EvaMarie Törnström ledare av organisationen Kvinnor på väg.

Foto: Lasse Hejdenberg
EvaMarie Törnström, ledare för Kvinnor på väg.

Rapporten bygger på enkätfrågor till 2 100 slumpvis utvalda personer i åldrarna 15 - 84 år, och har gjorts av Vägverket i Luleå.

EvaMarie Törnström är inte överraskad av resultatet.

– Kvinnor har en mer omhändertagande inställning är män. Det återspeglar sig också i kvinnors sätt att förhålla sig till trafiksäkerhet. "Det är inte värt att köra för fort om jag riskerar att döda en medmänniska, så bråttom har jag inte."

– Män tror alltid att de de klarar sig, hur än fort det går, säger EvaMarie Törnström.

Själv har hon lanserat begreppet "Kör som en kärring".

– Det innebär att man tar det lite lugnare, inte överskrider hastighetsbegränsningarna, inte pratar i mobiltelefonen och så vidare.

EvaMarie Törnström tycker att männen borde ta efter kvinnorna, inte vara så prestigefyllda, inte alltid vara först.

– Många män är snabba med att framhålla att kvinnor "åker bil", medan de (männen) "kör bil, aktivt". Att "åka bil" har blivit något fult, och används mot kvinnliga bilförare.

EvaMarie Törnström anser att de som resonerar så lurar sig själva.

– Jag kör tuffare än andra, alltså är jag en duktigare bilförare än andra, alltså får jag köra fortare. Mer fel kan det inte bli, säger EvaMarie Törnström.

Kvinnor vill ha strängare lagar

Sven-Anders Eriksson

ARTIKELN HANDLAR OM