Alla måste använda bältet i bussen

...och 70 blir maxfart om passagerare tvingas stå

NYHETER

Alla busspassagerare måste använda säkerhetsbälte - om det finns.

Och om bussen är så full att det står passagerare i mittgången får chauffören inte köra fortare än 70.

Det blir följden av ett nytt förslag från Vägverket.

Foto: LOTTE FERNVALL
Mjölby kommun var tidigt ute med bälten i skolbussar. Här är det barn från Mjölby som visar hur det ska se ut.

Från nästa år är det lag inom EU på säkerhetsbälten i alla nya landsvägsbussar.

Det finns redan en hel del bussar i Sverige med bälten på alla platser, i andra bussar finns det bälten bara på vissa platser.

Men i de flesta äldre bussarna finns det inga bälten alls och det kommer att dröja minst 15 år innan alla bussar har bälten.

Redan i dag är lag på att använda bältet - om det finns något.

Få använder bältet

- Men det trista är att bara fem procent av passagerarna använder bältet, säger Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Vägverket.

Vägverket arbetar på ett förslag till ändring av trafikförordningen. Dels kräver man att föraren informerar passagerarna om att det är bältestvång på alla platser som har bälte. Dels föreslår man att bussar med passagerare stående i mittgången får begränsad hastighet. Max 70 km i timmen om det finns stående passagerare.

- Bussbranschen är inte så positiv, säger Vägverkets jurist Margareta Mörck som tror att det ska vara klart att lämnas till regeringen i januari.

Ökar kostnaderna

Storstockholms lokaltrafik, SL, säger i ett remissvar till Vägverket att det kommer att öka deras kostnader med 60 miljoner kronor per år om alla ska kunna sitta på deras landsvägsturer. I dag kör SL 40 busslinjer på landsväg. På mer än var femte buss finns det stående. Mellan Norrtälje och Stockholm, 70 kilometer, får passagerare ofta stå hela sträckan.

- Ska vi minska risken att skadas allvarligt i en bussolycka måste vi få bort passagerarna från mittgången, säger Claes Tingvall.

Vägverket hoppas att den nya hastighetsgränsen ska börja gälla om ett år, från nyåret 2005.

Robert Collin