120 genom Halland

I sommar börjar testet med nya hastigheten

NYHETER

För första gången på 38 år blir det den 1 juli tillåtet att köra 120 i Sverige.

Men bara på den sju mil långa motorvägssträckan på E6 förbi Falkenberg och Halmstad.

HÖG FART På E 6 förbi Falkenberg och Halmstad kommer man från den 1 juli kunna att köra i 120 km/t.

Inte sedan högeromläggningen 1967 har svenska bilister fått köra i 120. Att Vägverket valt E6 är ingen tillfällighet. Vägen är en av landets absolut bästa med raka och breda motorvägskörfält, utan olyckor.

Började förra året

Variabla hastighetsgränser kommer i år att finnas på minst femton sträckor, de första proven inleddes i fjol.

Elektronisk utrustning känner av väder och trafiksituation och ger signal till elektroniska hastighetsskyltar att visa anpassad maxfart.

Försöket pågår till 2007 och kostar cirka 100 miljoner kronor. Det mesta av pengarna går till nya automatiska skyltar och detektorer.

Detektorer

Det är med hjälp av detektorer i vägbanan som hastigheten ändras. De känner av trafikmängden och skickar signal till skyltarna att sänka eller höja hastigheten. Vid väderomslag styrs skyltningen från Vägverkets trafikinformationscentraler.

Fotnot: I slutet av 1960-talet genomfördes efter krav från Motormännen försök med 130 på motorväg. Testet varade bara i tre veckor, sedan återgick man till 110 som högsta tillåtna hastighet.

De nya skyltarna

Sven-Anders Eriksson

ARTIKELN HANDLAR OM