Ingenting påverkar slumpen

NYHETER

”Jaha, nu vann han igen.”

”Varför får hon bingo hela tiden?”

”Nu valde jag en dålig bricka igen”

Foto: Istockphoto.com

Snarlika kommentarer förekommer i Svenska Spels Bingochatt med jämna mellanrum. Bingo kan ibland vara lika frustrerande som roligt när man spel efter spel ser någon annan deltagare få Bingo på var och varannan bricka medan ens egna vinster lyser med sin frånvaro.

Är det dock verkligen så att vissa spelare har en förmåga eller fingertoppskänsla att välja vinnande brickor medan andra saknar den?

Spelar det någon roll om man väljer brickor själv eller spelar de förvalda?

Allan Gut – professor i matematisk statistik vid Uppsala Universitet och författare av boken Sant eller sannolikt – kommenterar:

– Ingenting spelar egentligen någon roll. Förutsatt att spelet går rätt till väga och att slumpgeneratorn fungerar som den ska är det inget mer än slumpen som påverkar utfallet, säger Allan.

Myntet har inget minne

– När man till exempel kastar krona och klave är det ett vanligt resonemang att nu måste det bli klave eftersom det har blivit krona fem gånger vilket dock är felaktigt. Myntet har ju inget minne och kommer inte ihåg vad du kastade gången före så sannolikheten för krona eller klave är precis lika stor som i föregående kast, menar professorn.

– Samma sak gäller för Bingo. Slumpgeneratorn har ingen variabel som tar med i beräkningen vilka nummer drogs eller vilka spelare som vann i föregående spelomgång. Att vissa spelare vinner oftare än andra under ett kort tidsintervall är naturligt men i ett längre perspektiv blir det slumpmässiga utfallet troligen ganska jämt fördelat, avslutar Allan.