Dagens namn: Barbara, Barbro
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Blogg

S lovar miljarder till pensionärer

Foto: SCANPIX

De rödgröna halverar skatteklyftan för pensionärer.

Den största skattesänkningen går dock till de pensionärer som har det relativt gott ställt.

– Klyftan är som störst när man kommer upp lite i pension, säger Mona Sahlin.

De flesta pensionärer får mellan 300 och 500 kronor mer i månaden om de rödgröna vinner valet i höst. Det beskedet gav Mona Sahlin när hon inledde första majfirandet i Sundbyberg norr om Stockholm i förmiddags.

Kostar 7,5 miljarder

Skattesänkningen kommer att genomföras redan nästa år och innebär att skatteklyftan mellan lön och pension halveras. Totalt kostar satsningen 7,5 miljarder, vilket gör att de rödgröna övertrumfar regeringen som tidigare lagt en skattesänkning på fem miljarder som genomförs om de får sitta kvar vid makten.

– Det här är första steget. Sen fortsätter vi i varje budget tills klyftan är borta. Att vi halverar den i ett första steg visar hur allvarligt och viktigt vi tycker att det här är, säger Mona Sahlin.

När gapet kan vara utraderat är dock oklart.

”Beror på tillväxten”

– Reinfeldts regering har gjort denna klyfta så stor att det inte går att göra enkelt på ett år. Hur många år det tar går inte att säga i dag, det beror på hur tillväxten och arbetslösheten utvecklar sig.

Det höjda grundavdraget gör att skattesänkningen blir högre ju högre pension man har. Den största skattesänkningen – både procentuellt och i kronor – får den pensionär som har en pension på 18 000 kronor i månaden.

Varför sänker ni skatten mest för de pensionärer som har det relativt bra?

– Genom att vi höjer grundavdraget så blir det den konstruktionen. Och klyftan är också som störst när man kommer upp lite i pension. Men dessutom höjer vi bostadsbidraget för pensionärer. Det är ju en metod där man direkt når de fattigaste. Allt det här kommer att visa sig på måndag. Vi har insatser som riktar sig direkt till de fattigaste pensionärerna också.

Fakta: Rödgröna satsningar

  Billigare a-kassa. Genom en skattereduktion sänks kostnaden för medlemskap i a-kassan till ca 80 kronor/månad.

Kostnad: 6,2 miljarer 2011 (lika mycket 2012).  Högre ersättning. Taket i a-kassan höjs till 930 kronor per dag 2011 (genomförs i april) och 950 kronor per dag 2012 (genomförs i januari). Efter 100 dagars arbetslöshet sänks taket med 150 kronor/dag.

Kostnad: 3,2 miljarder 2011 och 4,3 miljarder 2012.

Även för sjuka och föräldralediga är målet 80 procent av lönen i ersättning.

Därför vill de rödgröna höja taket 2011 och 2012.  Fler bostäder. Målet är att antalet nya hyresrätter ska fördubblas fram till nästa val. Ett statligt stöd ska stimulera ökat bostadsbyggande med inriktning mot billiga och miljövänliga hyresrätter.

Kostnad: 500 miljoner kronor 2011, 900 miljoner kronor 2012.  ROT-avdrag. Nuvarande ROT-avdrag blir kvar - och utvidgas. Ett nytt ROT-stöd med klimatprofil för att renovera flerfamiljshus införs.

Kostnad: 1,5 miljarder 2011 och 2,5 miljarder 2012.  Pensionärerna. Med en rödgrön regering sänks skatten för pensionärer med totalt 7,5 miljarder kronor nästa år (2,5 miljarder mer än regeringen föreslagit). Det innebär att klyftan i beskattning mellan den som jobbar och den som har jobbat halveras under nästa år. 250 miljoner kronor ska gå till att höja det särskilda bostadstillägget för pensionärer.  Kommunerna. Skolan och vården tillförs över 12 miljarder kronor de två kommande åren om de rödgröna vinner valet.  Järnvägen. De rödgröna vill öka investeringarna med 120 miljarder kronor fram till 2021. Det är dubbelt så mycket som regeringen utlovat.  Ensamstående föräldrar. Bostadsbidraget och underhållsstödet för ensamstående höjs vid en rödgrön valseger. Bostadsbidraget med 130 kronor per månad.

Johanna Melén