Bra agerat i EU, Persson

Efter Göran Perssons framträdande i EU-nämnden i tisdags förra veckan noterade ledarsidans
Mats Engström att Persson var tydlig i att det skulle vara EU-parlamentets yttrande över tjänstedirektivet
som skulle gälla.
Persson lyckades uppenbarligen få med sig sin kollegor i EU.
EU-toppmötet i fredags slog fast att nästa text måste bygga på EU-parlamentets omröstning. Det betyder bland annat att den omstridda ursprungslandsprincipen försvinner.
Utmärkt. Det har Aftonbladets ledarsida drivit länge.
Nu gäller det att de svenska förhandlarna följer upp statsministerns framgång på toppmötet.

Äntligen europadebatt inom (s)

I dag har en ny portal startats - Socialdemokrater för Europa.
Det passar bra med tanke på att det europeiska socialdemokratiska partiet har ett så kallat upptaktsmöte på måndag (28/11).

"Socialdemokrater för Europa skall medverka till en aktiv debatt om den svenska socialdemokratiska europapolitikens inriktning. Föreningen vill utveckla och stärka samarbetet mellan Europas socialdemokrater", skriver föreningen i ett pressmeddelande.

Det är hög tid att socialdemokratin återigen börjar profilera sig i EU-frågor och framförallt samtalar med medborgare och väljare om vad partiet vill med unionen.
Ordförande är Hillevi Larsson, riksdagsledamot och ledamot av EU-nämnden.
Bra initiativ. Måtte det bli spänst i europadebatten.


Bosnien in i EU?

Härom dagen förklarade EU att Bosnien-Hercegovina kan börja pröva förutsättningarna för ett medlemskap i den europeiska unionen.

"För att Bosnien ska kunna bli europeiskt måste Karadzic gripas. Till och med Republika Srpskas stöder numera denna självklarhet", skriver Olle Svennning på ledarsidan i dag.
Läs hans spännande berättelse om massmördaren Radovan Karadzic.

Carl Bildt skriver också intressant i sin blogg om utvecklingen i Bosnien.

EU-möte om fågelinfluensan

I dag har EU kallat till extra ministermöte om fågelinfluensa-hotet.
Det är bra om unionens medlemmar kunde samordna sina insatser och gemensamt stärka Europas smittskydd.
Jag hörde hälsominister Morgan Johansson på TV i går säga att han vill att Sverige sätter igång en egen produktion av vaccin. Precis vad Aftonbladets ledarsida krävt.
Utmärkt, Morgan Johansson!

Den svenska modellen är het

Jag har i tidigare bloggnotiser visat på hur het den svenska/nordiska modellen är just nu. Europeiska tidningar och politiker har vänt sina blickar mot norden. Tony Blairs parti höll ett särskilt seminarium på temat "Can we do a Sweden?" och EU-kommissionens Barosso berömde den svenska sociala modellen som särskilt framgångsrik under sitt besök nyligen.
Nu har den europeiska think-tanken European Policy Center publicerat ett så kallat "Working paper" med rubriken:
The Nordic model: A recipe for European success?

Frågan kvarstår: När ska Svenskt näringsliv och den svenska högern känna stolthet för Sverige?

Angela Merkel blir förbundskansler

Trots ett dåligt val blir CDU-ledaren Angela Merkel tysk förbundskansler.
Efter veckor av förhandlingar har socialdemokraterna beslutat att bilda storkoalition med sin politiska huvudfiende kristdemokraterna. Gerhard Schröder väntas lämna politiken helt.
Märkliga turer i tysk politik. Jag tror tyvärr att detta försvårar krisen för den tyska socialdemokratin. Risken är att extrempartier går fram.
Mer om detta på ledarsidan i morgon.

Ett nytt skede i EU:s historia

Efter många och långa turer i dag kunde till slut EU:s utrikesministrar ge klartecken till Turkiet att påbörja medlemskapsförhandlingar med unionen. Det är ett historiskt beslut. För första gången kan ett muslimskt land bli medlem i den europeiska unionen. För Turkiets och för Europas framtid är detta utmärkt.
Nu gäller det att sätta fortsatt press på Turkiet att förbättra de mänskliga rättigheterna och bli demokratiskt.

Sverige har med rätta drivit att ett demokratiskt Turkiet skulle bli en tillgång för EU. Laila Freivalds måste säga ett kraftfullt Nein till Österrikes krav.
Samtidigt måste pressen på demokratiska reformer fortsätta. När EU gett klartecken kan annars takten minska. De konservativa krafterna i Turkiet kan hävda att landet redan gjort det som EU kräver,

skrev vi på ledarplats i fredags.

Alla som försökt skrämma med "den muslimska faran" kan idag betrakta sig som förlorare.
Härligt!
Ett nytt skede i den europeiska unionens historia har påbörjats.

Pressa Persson

Godmorgon! I dag har statsminister Göran Persson kallat in riksdagens EU-nämnd till ett extra möte. Han ska redogöra för vad som egentligen hände på toppmötet förra veckan. Det blir säkert en del snack om konstitutionen och budgeten.
Men EU-nämnden bör också pressa Persson på den terrorplan som EU-ledarna slutit upp bakom. Vad innebär den i praktiken för medborgarna och folkrörelserna?
Läs mer i dagens ledare.
Även om ratificeringsprocessen har lagts på is stannar på intet sätt EU-arbetet. Kriget mot terrorismen riskerar att hota både grundläggande rättsprinciper och demokratin.

Anders Wijkman diskuterar "plan D"

Jag fick ett mejl från kristdemokraternas spännande EU-parlamentariker Anders Wijkman.
Han skriver om EU-krisen. Margot Wallström tänker helt rätt när hon lanserar sin "plan D", anser Wijkman men han efterlyser större konkretion.
"Mera debatt och dialog är jättebra. Men det demokratiska underskottet löses inte bara med detta", skriver Wijkman. Han ser tre principiella problem.
"För det första mellanstatligheten, där regeringarna i slutna rum fattar beslut på en rad områden. För det andra den bristande förankringen av olika EU-beslut i de nationella parlamenten. Här borde fördragets förslag om att sända alla nya lagförslag på remiss till parlamenten kunna införas, nej:et i Frankrike och Holland till trots. Det tredje problemet hänger ihop med Kommissionens speciella ställning"
, fortsätter han.
Problemet är inte främst kommissionens stora makt, menar Wijkman, utan dess avstånd till medborgarna. Kommissionen har i realiteten en starkare ställning än ett lands regering. Ändå har medborgarna ingen möjlighet att påverka dess sammansättning eller rösta bort den.
"Ett radikalt alternativ skulle vara att låta parlamentarismen få bestämma fullt ut även på EU-nivå. Det skulle innebära att kommissionen var direkt beroende av majoriteten i Europaparlamentet. Men om så skedde skulle karaktären av samarbetet ändras påtagligt. Vi skulle få en federal stat, något som relativt få medborgare vill ha", fortsätter Wijkman.
I stället föreslår han en medelväg - att låta EU:s medborgare i direktval välja EU-kommissionens ordförande i samband med europaparlamentsvalen.
Samtidigt vill Wijkman stärka parlamentets ställning.
"I dagens globaliserade värld finns det inget alternativ till EU-samarbetet . . . Låt oss hoppas att Frankrikes och Hollands nej är den väckarklocka som får elitens EU att bli medborgarnas EU", avslutar Wijkman.
Jag håller med Anders Wijkman i mycket. EU:s demokratiska underskott måste på allvar rättas till. Den nya konstitutionen var till viss del ett försök att faktiskt stärka medborgarmakten. Det är dags att diskutera vilken sorts demokrati vi vill bygga på europa-nivån.


Dags att lyssna

EU:s ordförande Jean-Claude Juncker kommenterade EU-toppmötets sammanbrott med att det nu är dags för "plan D - som i dialog och debatt".
"The EU must now listen more intensely to its citizens," sade Junker i helgen.
Bättre sent än aldrig, får man väl tillägga.
Förhoppningsvis får nu EU-kommissionär Margot Wallström möjlighet att sats stort på sin Plan D.
Och här hemma är det hög tid att ministrarna samtalar med riksdag och medborgare om allt som är på gång inom unionen. Konstitutionsprocessen tar time out, men EU pausar inte.
Dags för plan D - demokrati

Statsminister Göran Persson gjorde en helomvändning när han träffade riksdagens EU-nämnd i dag. Han förordade att man skjuter på ratificeringsbeslutet. Det innebär att den svenska riksdagen inte kommer att ta något beslut om EU:s konstitution i höst.
Så bra! Därmed finns all chans att öka medborgarnas delaktighet i unionens utveckling. Dags för plan D som i demokrati! (Här kan du läsa min måndagskrönika i ämnet)
I morgon kan du läsa mer på Aftonbladets ledarsida om just detta. Mats Engström, ledarsidans kunnige EU-skribent, utvecklar i en ledare hur unionen nu bör gå vidare och vad Sverige borde driva på toppmötet.
Olle Svenning skriver dessutom en suverän krönika om den danska EU-debatten.
Kolla in tidningen i morgon!


Medborgarnas EU?

Jag skriver i dag i min måndagskrönika på Aftonbladets ledarsida om Margot Wallströms "Plan D som i demokrati".
EU-krisen handlar i grunden om bristande demokrati. Därför borde Sverige nu på toppmötet som börjar på torsdag driva Wallströms förslag att EU ska utarbeta ett program om de demokratiska utmaningarna.
Fick ett intressant mejl från förre kulturministern och folkrörelseideologen Bengt Göransson. Han anser att den europeiska unionen fungerar som en branschorganisation och det är ett av dess stora problem.
"Det som brukar känneteckna en branschorganisation är... en stark inre sammanhållning så länge det rör sig om det som är gemensamt för alla företag i branschen, det som kan sägas vara den minsta gemensamma nämnaren. - - - Utanför den minsta gemensamma nämnarens område råder en hänsynslös konkurrens, och den sektorn är alltid mångdubbelt större än den där man har gemenskap", skriver Göransson.
Medborgargemenskapen å andra sidan förutsätter att det gemensamma är större än det privata, menar Göransson.
"EU kan aldrig bli en de europeiska medborgarnas gemenskap så länge unionen föredrar att vara branschorganisation", fortsätter han och avslutar med en önskan om att den europeiska unionen borde bli en medborgarnas gemenskap. Håll krämarna på avstånd!
"Minns vad författaren Carl Göran Ekerwald en gång sa: Vem vill egentligen ha ett aktiebolag till fosterland?"
Kloka ord från en av de största tänkarna inom svensk socialdemokrati.
I morgon diskuterar min kollega Mats Engström vidare frågan om partiernas förhållande till EU - med anledning av Junilistans eventuella partiplaner.
Kolla in morgondagens ledarsida i Aftonbladet.

EU tar time out

"När motståndarna till EU-fördraget jublat färdigt finns det några problem att grubbla över. EU:s budget kan falla samman, liksom planerna på utvidgning. Det kan säkert uthärdas. Precis som att unionen får leva vidare med det svår-överskådliga Nicefördraget.", skriver Aftonbladets ledarsida i dag med anledning av EU-krisen.
"Grundfrågorna är andra: Kommer det ur ruinerna av EU-fördraget att resa sig ett unionsbygge baserat på principen "It's all market"? Varför skulle det högerdominerade EU förstärka den sociala dimensionen eller säga nej till tjänstedirektivet? Kommer ett mer anglosaxiskt dominerat EU att utmana USA som det gjorde inför Irakkriget?", fortsätter ledaren.
Lena Hjelm Wallén som var med och förhandlade fram den kritiserade EU-konstitutionen var riktigt bra i radion i morse (P1 morgon, 07.20-sändningen). Hon pekade just på dilemmat med konstitutionens sammanblandning av rent politiskt innehåll och mer konstitutionella delar om röstförfarande och dylikt. Grundlagen borde behandlas för sig och politiken för sig.


Söndag - ödesdag för EU?

På söndag kan EU-projektet skakas rejält i sina grundvalar. Fransmännen folkomröstar om EU:s nya konstitution. Just nu tyder det mesta på att nej-sidan vinner.
Frågan är vad som händer om Frankrike säger nej? Problemet är att konstitutionens olika delar inte är förhandlingsbara. De har redan framförhandlats och det som länderna tar ställning till är en "slutprodukt".
Det finns många problem med konstitutionsförslaget, inte minst dess tredje del som i det närmaste är en nyliberal programförklaring. Men sedan finns progressiva inslag som rättighetskatalogen som betonar jämställdhet, mänskliga fri- och rättigheter, fackens frihet och så vidare.
Risken är att om konstitutionsförslaget faller tvingas EU-länderna hitta på något nytt och då är det just nu ett ytterligt högerliberalt EU som ska göra det. Det blir knappast bättre.
"Det är inte i första hand EU som fransmännen bör göra revolution mot", slutar dagens ledare i Aftonbladet.


hits