Grattis Svenska Missionskyrkan

I dag har jag ägnat mig åt den ideella sektorns betydelse i samhället. På Norra Latin samlades 250 personer för att lyssna på föredrag och paneldiskussioner om folkrörelse-Sverige och det så kallade civilsamhället.
Mycket intressant.
Dagen avslutades med att arrangörerna Öhrlings Pricewaterhouse Coopers och Föreningssparbanken delade ut pris till bästa årsredovisning bland frivilligorganisationerna. I finalen fanns bland andra Diakonia och Folkets Hus och Parker. Vinnaren blev Svenska Missionskyrkan (det som förr hette Svenska Missionsförbundet).
Riktigt kul arrangemang - ett slags folkrörelsernas Oscarsgala.
Jag lär återkomma på krönikeplats i ämnet.


hits