Rädda rättssäkerheten

I dag klockan 15.00 ska Ahmed Yusuf, den tredje så kallade somaliesvensken som ännu är kvar på FN:s lista över terrorister vars tillgångar bör frysas, tala i Rinkeby Folkets hus. Ett fyrtiotal kända svenskar - före detta ministrar, fackföreningsledare, journalister med flera - samlar in till hans arvode - i protest mot förbudet att ge pengar till Yusuf. Läs deras debattinlägg i dagens Aftonbladet.
Läs också vår ledare - Rädda rättssäkerheten!Är regeringen nöjd med svaret?

Regeringen har i dag bett USA informera om CIA-planen.
Statssekreterare Lars Danielsson säger till Ekot att man inom ramen för UD:s ordniarie kontakter med ambassaden bett om information som "bringar klarhet i situationen".
Enligt Lars Danielsson svarade amerikanska ambassaden att de i nuläget inte har någon information.
Nöjer sig regeringen med det svaret?
Debatten pågår för fullt runtom i Europa. Spanien håller på att utreda frågan om CIA-flyg och nu ska även Italien, Marocko, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Sverige, Tyskland och Ungern granska landningarna.
I USA har senaten krävt utförlig information av CIA om fångtransporterna.

Läs tidigare bloggnotiser här och här och här.Vad vet SÄPO?

Enligt spanska medier har det nu bekräftats att de CIA-flyg som mellanlandat på Mallorca har varit så kallade fångtransporter av påstådda terrorister.
Svenska regeringen har lovat utreda vad de amerikanska planen gjort i Sverige.
"Ge besked om CIA-flygen nu" lyder rubriken på vår huvudledare i dagens tidning.
De borgerligas krav på att utrikesnämnden samlas är berättigat. Alla fakta måste fram.
Vad visste egentligen SÄPO om CIA-flygen på svenskt territorium?


Pentagon bekräftar fosforanvändning

Enligt Aktuellt bekräftar nu Pentagon att USA använt fosfor i sin krigföring i Irak.
Om just detta handlar vår huvudledare i dag - USA för ett kemiskt krig.
Det börjar likna Vietnam.
Den svenska bombhögern på Expressen och Svenska Dagbladet borde ha svårt att sova om natten.


Persson bekräftar CIA-flygningar

Statsminister Göran Persson bekräftade i kväll till SVT:s Rapport att CIA-flyg - förmodade fångtransporter - har landat ett flertal gånger i Sverige.
Det lär åtminstone ha skett 2002, 2004 och 2005, enligt Persson.
Regeringen ska vid sitt sammanträde i morgon diskutera hur man ska gå vidare.
Det finns bara en sak: allt måste utredas grundligt.
Säpo måste rimligen också kunna svara på om dessa flygningar ingår i ett allt tätare samarbete mellan de svenska och amerikanska säkerhetstjänsterna.
Den skandalösa Egypten-affären hösten 2001 var kanske bara början på Sveriges deltagande i det amerikanska kriget mot terrorismen?
Mer om detta på morgondagens ledarsida.

Hemska rapporter från Irak

Människorättsorganisationer rapporterar alarmerande uppgifter om hur de mänskliga rättigheterna dagligen kränks i Irak. Ekot i morse berättade också om hur den amerikanska anti-krigsopinionen växer. Bushs popularitet har dalat rejält.
I dag skriver vi på ledarsidan om att USA använder kemiska vapen, bland annat fosfor, i sin krigföring i Irak.
Den som vill läsa mer om hemskheterna kan följa Brysseltribunalens rapportering.
CIA-flygningar måste granskas

Medan Kalla Fakta-trion får Stora Journalistpriset för sitt avslöjande om regeringens uppseendeväckande utvisning av de två terrormisstänkta egyptierna kommer nya uppgifter om CIA-flyg som landat i Sverige.
TT har undersökt saken. Minst två av de plan som underrättelsetjänsten CIA hyrt har landat på svenska flygplatser, visar en undersökning som TT gjort. Arlanda, Örebro, Sturup och Bromma har fått besök av CIA-planen.
Ett av dem har varit på fånglägret i Guantanamo.
Politiker från höger till vänster kräver att regeringen utreder saken.
Sent i kväll har regeringen lovat att granska det hela.

"Vi har nu begärt att Luftfartsverket och Luftfartsstyrelsen - i samverkan med eventuella andra myndigheter - ska ge oss fullständig information om vad de vet om det här", säger Lars Danielsson, statssekreterare på statsrådsberedningen, till TT.

Alla papper måste upp på bordet. Sverige får inte agera knähund till USA i det alltmer absurda kriget mot terrorismen.


Terrorismen vinner mark

Godmorgon.
I dag kan du läsa om terrorbomberna i Amman på Aftonbladets ledarsida.
Den demokratisering av Mellanöstern som USA utlovat till följd av Irak-kriget ser ut att gå i rakt motsatt riktning: mer av terrorism och instablilitet.
"Det är terroristernas världsbild som vinner mark", avslutar ledaren.


Liberaler skäller på liberaler

Aftonbladets ledarsida har länge ifrågasatt "kriget mot terrorismens" alla kränkningar av grundläggande rättsprinciper och av de mänskliga rättigheterna. Tyvärr har den liberala kritiken lyst med sin frånvaro.
Nu har dock Liberala ungdomsförbundet vaknat till. I ett pressmeddelande ifrågasätter de folkpartiets beslut att stötta regeringens (Thomas Bodströms) EU-linje om hårdare övervakning av våra mobilsamtal och mejlkorrespondens med mera.

"Liberala ungdomsförbundet är häpet över Folkpartiets beslut att stötta regeringens krav på registrering av alla svenska mobilsamtal, Internetbesök och e-brev", skriver LUF-ordförande Fredrik Malm.

Vi är inte så häpna. Precis som Malm skriver vidare i sitt pressmeddelande har folkpartiet de senaste åren "svajat betänkligt i skyddet för liberala kärnvärden".

Bra att åtminstone de unga liberalerna reagerar.
Danska staten stäms av sina egna medborgare

En grupp på 24 danskar stämmer statsminister Anders Fogh Rasmussen för brott mot grundlagen. Brottet skulle ha skett när Danmark beslutade sig för att delta i Irakkriget.
Den 74 sidor långa ansökan inlämnas under dagen till Östre Landsret. Gruppen vill ha domstolens ord på att den folketingsmajoritet som den 21 mars 2003 gav grönt ljus för ett danskt deltagande i kriget bröt mot grundlagen. Fogh Rasmussen stäms i sin egenskap av statens företrädare, meddelar TT.
Danmarks ändrade sin grundlag 1953 och anpassade den till FN-stadgan. Det innebär att användandet av militärt våld är förbjudet så länge det inte sker i självförsvar eller som ett resultat av en resolution i säkerhetsrådet. Ingen av dessa villkor är uppfyllda, anser gruppen.
Experter i författningsrätt är dock djupt skeptiska och tror att saken kommer att avvisas med motiveringen att gruppen inte är direkt berörd av den danska krigsinsatsen.
Intressant fråga. Berörs inte alla medborgare om deras land väljer att gå ut i krig?Terrorkampens hot

I dag diskuterar EU-parlamentet än en gång det långtgående förslaget om att övervaka all vår datakommunikation. Aftonbladets ledarsida har i ett flertal artiklar kritiserat justitieminister Thomas Bodström för att han är en av de pådrivande för lagförslaget. Vi ser allvarliga hot mot den personliga integriteten.
Jag fick ett mejl från läsaren Kent som verkar vara en hejare på informationsteknik.
Han undrar över vad exakt det är som ska lagras.

"Exempelvis så sägs det ofta att information om vem som skickat e-post
till vem ska lagras. Innebär det bara att operatörerna tvingas att
spara sina mailserver-loggar? Eller innebär de att de åläggs att
lagra information om epost som skickats från en kunds egen mailserver
till en annan mailserver ute i världen, även om operatörens mailserver
inte hanterat brevet (som bara passerat som lite spridda IP-paket
genom operatörens routernätverk)? Kommer den här lagen tvinga
operatörerna att i sin tur tvinga alla kunder att skicka all epost via
operatörernas mailserverar så att loggarna kan föras?"
, skriver Kent.

Han går sen vidare med exemplet surfning på nätet. Det har ju sagts att operatörerna ska lagra vart man surfar.

"Innebär det bara att de ska spara sina egna webbserver-loggar? Eller ska de spara sina webbproxy-loggar?"

Jag måste erkänna att jag inte riktigt hänger med i det tekniska. Men större delen av all surftning går mellan min webbläsare och servrar ute i världen, vad jag förstår.

"Ska operatörerna åläggas att sniffa upp IP-paketen som passerar deras routrar, rota fram vilka URL:are det gäller, och logga det", undrar Kent vidare som av mejladressen att döma håller till vid Linköpings universitet.

Kents poäng är att det måste till en lag som reder ut vad som ska lagras annars blir godtycket totalt.
Det kan han ha rätt i.

På tal om terrorkamp. Jag blev jätteglad häromdagen när jag såg att Göran Magnusson (s), vice ordförande i riksdagens konstitutionsutskott, uttalade sig för vikten av att skydda föreningsfriheten.

EU:s nya antiterrorförslag kan ge myndigheter rätt att granska ideella organisationer utanför den normala rättsordningen. Det ska ske genom en sorts "uppförandekod" för dem. Aftonbladets ledarsida har flera gånger påtalat att detta i grunden hotar den svenska folkrörelsedemokratin.

"I Sverige har vi en lång tradition av fria organisationer som arbetar för att förändra samhället, oavsett politisk uppfattning. Det finns risk att det här förslaget kan stoppa delar av deras verksamhet, trots att den är tillåten enligt svensk lag. Jag har därför väckt frågan i KU om att snabbt se över konsekvenserna av EU:s förslag och vilka åtgärder vi kan behöva vidta", skriver Magnusson i ett pressmeddelande.

Suveränt att en tung socialdemokrat äntligen ryter till och värnar folkrörelsedemokratin!
Tack, Göran Magnusson.
Jurister i alla länder förenen eder

I går kom beskedet: EU:s domstol tycker det var helt rätt att svenska banker frös somalie-svenskarnas tillgångar.
Rätten anser att EU kan införa sanktioner mot enskilda människor och att det är unionens skyldighet att rätta sig efter FN:s beslut, även om mänskliga rättigheter sätts åt sidan. Det innebär i praktiken att CIA får hand om den internationella rättskipningen.
I augusti 2002 avskrevs två av de tre somalie-svenskarna från listan. Den tredje mannen, Ahmed Yusuf, står kvar. I fyra år har mardrömmen pågått.

"Det är en rättsskandal som fortsätter. Dessvärre gäller den inte bara sanktionerna mot Ahmed Yusuf.", skriver vi på ledarplats i dag.

Samtidigt hårdnar EU:s terrorlagar. Mer av övervakning och hårdare tag införs nu i land efter land.
Är det inte snart dags för ett juristuppror i alla länder - mot att rättsstatens grundläggande principer bara körs över av USA, FN och EU?

Hot mot föreningsfriheten

Aftonbladets ledarsida har flera gånger diskuterat kriget mot terrorismens konsekvenser för demokrati och mänskliga rättigheter. Bland annat har vi pekat på ett förslag om regler mot biståndsorganisationer och ideella organisationers verksamhet hotar den svenska folkrörelsedemokratin.
EU-kommissionen har nu föreslagit en "uppförandekod" för de ideella organisationerna. Förslaget riskerar att få långtgående konsekvenser. Kan exempelvis svenska biståndsorganisationer såsom Palmecentret fortsätta att stödja befrielserörelser? Kommer Greenpeace att granskas av polisen för sitt ekonomiska stöd till miljöaktivister i Ryssland som Kreml anser kriminella?
I dag diskuterar EU:s beslutsfattare uppförandekoden på ett möte i London.
Måtte Sverige hålla den fria föreningsdemokratins fana högt.

Sluta med hemlighetsmakeriet

I kväll träffas EU:s justitieministrar för att diskutera EU:s kamp mot terrorismen.
Den gränslösa terrorn kräver att länderna samordnar och hjälper varandra i kampen för bevarandet av demokratin.
Men det är just demokratin som står på spel. Risken är att terrorkriget först utan hänsyn till mänskliga rättigheter och demokratiska principer. I dag skriver vi på ledarsidan "Sluta smussla om terrorlagar".
Regeringen har nämligen hemligstämplat hela texten som är EU:s förslag till riktlinjer för terrorbekämpningen.
Det är inte rimligt. Terrorlagar som nu införs i land efter land och håller på att bli en gemensam hållning för hela EU måste kunna diskuteras öppet bland medborgarna. Människorättsorganisationer är oroliga över det hårdnande klimatet där de mänskliga rättigheterna ständigt sätts på undantag.

"Öppna dörrarna och ta debatten om de svåra avvägningarna mellan terrorismbekämpning, yttrandefrihet och personlig integritet", avslutar dagens ledare i Aftonbladet.

Måtte justitieminister Thomas Bodström ta oron över den hotade rättssäkerheten på allvar och inte bara kräva hårdare tag i brittisk anda.


Robin Cook avliden

Storbritanniens förre utrikesminister Robin Cook har dött bara 59 år gammal. Cook var på bergsvandring i Skottland och kollapsade under lördagen, uppger TT.

Cook var utrikesminister mellan 1997 och 2001. Han lämnade Tony Blairs regering 2003 i protest mot Irak-kriget. Cooks bortgång är en oerhörd förlust för brittisk politik men också för europeisk.

Jag läste en utmärkt debattartikel i the Guardian alldeles efter att de första London-bomberna hade exploderat. Robin Cook uppmanade där politikerna att hålla huvudet kallt och fundera på om kriget mot terrorismen och ockupationen av Irak verkligen är så vettigt.

Nu har en angelägen röst som vågat kritisera Bushs och Blairs krigiska hållning tystnat.

Det är mycket sorgligt.


Se upp för Storebrorssamhället

I går skrev jag en bloggnotis om justitieministerns märkliga inställning till terrorkriget. (Läs mer här)

I dag kan du läsa min krönika på ledarsidan, där jag kritiserar idén att övervaka alla EU-medborgares digitala livsmönster och informationsutbyten.

En matnyttig webb-site är Statewatch där man kan läsa om allt som är på gång inom EU vad gäller inskränkningar av mänskliga rättigheter och hot mot den personliga integriteten.

Förhoppningsvis kan en bred opinion - från höger till vänster - samlas mot de skrämmande förslag som håller på att genomföras inom EU.

Kampen mot terrorismen får inte innebära kränkningar av de mänskliga rättigheterna för då har verkligen terroristerna vunnit. Dags för alla goda demokrater att besinna sig.


Bodström blandar bort korten

Jag vaknade till radiodebatt. (Lyssna på programmet 07.21) Aftonbladets briljanta kulturjournalist Åsa Linderborg diskuterade det pågående terrorkriget med jusititeminister Thomas Bodström.

Bodström lät arg och pressad. Han höjde rösten flera gånger. Kanske känner han att den hårdföra politiken inte riktigt är hållbar?

Han hävdade gång på gång att förslaget att lagra sms, mejl och mobilsamtal inte alls är något märkligt utan något som redan de flesta länder har. Övervakandet ska gälla misstänkta terrorister.

Här blandade den gode Bodström bort korten. Det förslag som han med emfas driver på EU-nivå handlar om att lagra information från ALLA EU:s medborgare, inte bara dem som skulle misstänkas hålla på med terrorism. Så ska 450 miljoner invånare plötsligt betraktas som presumtiva terrorister. Inte klokt!

Läs gärna IT-debattören Pär Ströms inlägg i Svenska Dagbladet i dag.

Och min krönika i morgondagens Aftonbladet.


Why we fight

I går kväll visade Sveriges television regissören Eugene Jareckis dokumentär "Why we fight" - om varför USA ständigt går i krig mot olika fiender. Fantastiskt bra reportage! Där framkom just det sjuka med denna krigets logik som nuvarande Bush-administrationen dragit till sin extrem.

Sommar-TV brukar innebära många repriser, vilket inte alltid är så roligt. Men jag hoppas verkligen att Sveriges television sänder repriser på "Why we fight". Förhoppningsvis ser en del liberala redaktörer den då och lär sig ett och annat om vad Irak-kriget egentligen gick ut på.


Ljus i mörkret

Lagom till firandet av 100 årsminnet av fredsmäklaren Dag Hammarskjölds födelse förklarar IRA att de lägger ned vapnen för gott. (Läs mer här) Det är verkligen ett ljus i terrormörkret. Fredsavtalet 1998 gav nytt hopp i den blodiga konflikten. Våldet har minskat kraftigt sedan dess även om avväpningen av IRA har dragit ut på tiden.

Kanske spelade London-bombningarna en roll? IRA inser att de inte har något att vinna på att kopplas samman med al Qaida-terrorismen. Det folkliga stödet för IRA har minskat. Alltfler inser att den politiska grenen Sinn Féins fredsstrategi långsiktigt är bättre.

Förhoppningsvis innebär IRA-ledningens deklaration att en snabb avväpning nu äntligen kommer till stånd och att de politiska förhandlingarna får ersätta våldet.

Och så håller jag tummarna för att det inte regnar i Backåkra i dag där det stora Hammarskjöldsfirandet pågår. Birgitta Dahl, som jag träffade i går, förklarade att hon tagit med både regnkappa och paraply för alla festligheter ska visst vara utomhus.

Själv sitter jag i Globen och tittar ut över ett gråmulet Stockholm.

Skänker en tanke till Dag Hammarskjöld, vars visioner om FN är högaktuella ännu i dag.

Hammarskjöld ansåg exempelvis att ekonomisk och social utveckling hörde ihop med arbetet för fred och säkerhet. FN:s råd för detta (ECOSOC) borde ha samma tyngd som säkerhetsrådet, menade Hammarskjöld.

Just det!

Läs gärna dagens huvudledare i Aftonbladet.

Läs också Mats Engströms krönika om riskerna med den folkpartistiska utrikespolitiken.

På återseende!


Stäng inte riksdagen

På onsdag ska riksdagens styrelse besluta om ett förslag till ny säkerhetsordning. I förslaget har den lagliga rätten för journalister att vistas i riksdagens lokaler strukits. I stället ska man utarbeta en särskild ordning för just de journalister som brukar bevaka riksdagen. Dessa skulle alltså få någon sorts specialtillstånd att fritt vistas i riksdagen.
Det vore verkligen att diskriminera framförallt landsortens journalister som kanske inte så ofta kan vara på plats i huvudstaden. Dessutom finns det en fara i att låta den politiska makten avgöra vem som ska godkännas som granskare av just den politiska makten.
Måtte förslaget slängas i papperskorgen. Säkerheten måste kunna värnas utan att den för demokratin så viktiga offentligheten och öppenheten går förlorad.

Greenpeace fällt för terrorbrott

Några greenpeace-aktivister hängde upp en banderoll på huvudkontoret till danska motsvarigheten till LRF i Köpenhamn. De protesterade mot genmodifierad mat.
I går infann sig Lennart Daléus, chef för nordiska Greenpeace, i rättssalen i Danmark.
I dag kom domen: höga böter för själva organisationen Greenpeace.
Det är ett utslag av de nya danska terrorlagarna efter 11 september. Ska nu hädanefter Greenpeace betraktas som en terrororganisation? Ska alla som betalar in medlemsavgiften betraktas som finansiärer av terrorism?
Terrorismen är ett verkligt hot men det är farligt när terrorbekämpningen går ut på att stämpla alla former av protester för terrorism. I dag skriver Aftonbladets ledarsida om kriget mot terrorismen och hoten mot rättssäkerheten.
Vi varnar bland annat för att förslagen i EU:s handlingsplan mot terrorism kommer att slå hårt mot ideella biståndsorganisationers verksamhet.
Jag träffade biståndsminister Carin Jämtin. Hon bedyrade att Sverige bråkar kraftfullt om detta.
Hoppas det visar sig på EU:s toppmöte nästa vecka.


Stoppa storebror

I går skrev jag en bloggnotis om att europa-parlamentet gjorde tummen ner åt förslgat om elektronisk övervakning, lagring av sms och dylikt.
Aftonbladets ledarsida har länge försökt föra en debatt om baksidan av den tekniska utvecklingen - nämligen den alltmer hårt trängda personliga integriteten.
En som ofta argumentarar väl i dessa frågor är debattören och IT-strategen Pär Ström. Hans sajt "Stoppa storebror" är väl värd ett besök.


Värna rättssäkerheten

Kriget mot terrorismen går alltför ofta över i brott mot demokratiskt grundläggande principer som rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Inom EU förbereds nu en handlingsplan mot terrorbrott. Det ska behandlas på toppmötet i nästa vecka.
Svenska regeringen har under ledning av justitieminister Thomas Bodström varit pådrivande i utvecklingen mot att EU ska kunna övervaka vår mejl- och sms-kommunikation. Aftonbladets ledarsida har vid flera tillfällen påtalat riskerna med dessa förslag. Senast skrev min kollega Mats Engström en krönika om detta.
Europaparlamentet har i dag avvisat förslaget att lagra trafikdata från sms och mejl. Det är bra.
Den svenska regeringen har valt att inte presentera handlingsplanen mot terrorbrotten på sin hemsida. Varför då? Medborgarna måste kunna få läsa och samtala om förslagen innan de blir verklighet.
"Det finns en konflikt mellan brottsbekämpning och personlig integritet, svåra avvägningar som måste göras. Därför är det extra viktigt att hinna diskutera nya långtgående förslag", skriver Mats Engström.

Egyptenskandalen

I går frågade riksdagens konstitutionsutskott ut berörda personer om Sveriges avvisning av de två egyptierna Agiza och al-Zery. Min medarbetare på ledarredaktionen, Mats Engström, satt sju timmar och lyssnade på förhören av säpo-representanter, UD-folk och justitieministern. "Frågorna som KU inte ställde" är rubriken för dagens ledare.
Aftonbladets nyhetsreporter Peter Kadhammar lyssnade på justitieminister Bodström men fick inte heller några svar. "Har Sverige någon självständighet kvar", undrar Kadhammar efter KU-förhören.
Än är inte sista ordet sagt i den här pinsamma affären.


KU-förhör om egyptienavvisningarna

FN:s tortyrkommitté riktade i fredags skarp kritik mot Sverige. Kommittén anser att Sverige brutit mot tortyrkonventionen när regeringen avvisade de två terrormisstänkta egyptierna Ahmed Agiza och Mohammad Alzery i december 2001.
Garantin som Sverige fick av Egypten om att männen inte skulle utsättas för tortyr var otillräcklig, enligt FN. Dessutom är tortyrkommittén kritisk mot att Sverige inte lämnat in alla uppgifter om fallet från början.
Förhoppningsvis kan FN:s kritik få Sverige och andra länder att lära för framtiden. USA:s terrorkrig får inte innebära att de mänskliga rättigheterna sätts på undantag. Tortyr på entreprenad hör inte hemma i en demokratisk värld.
Aftonbladets ledarsida har publicerat mängder med kritiska artiklar angående skandalen med avvisningen av egyptierna. Här är den senaste.ledaren.
I morgon ska riksdagens konstitutionsutskott börja sina utfrågningar i ärendet.Bland andra är säpo-företrädare, UD-folk och justitieminister Bodström kallade. Däremot ingen från statsrådsberedningen vilket är märkligt. Likaså borde väl Jan O Karlsson som tog över ärendet från Anna Lindh då han tillträdde som migrationsminister kallas till KU?hits