Kapten Klänning!

Intressant. En brandchef i USA har bytt kön, enligt en tv-kanal däröver. Sånt hör man inte så ofta om.
hits