Meningen...III

Men vad, egentligen, bör tas på allvar?
Det mesta är ju inte så allvarligt.
Svält. HIV. Våldsbrott. Äldrevård. Rasism. Några grejor till. Det ska tas på allvar.
Sig själv kanske också. Men inte som en...viss typ av t.ex. skådespelare kanske. Det blir ju osunt det också.

hits